นักธุรกิจหญิงลงเดี่ยว ชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ไร้ลูกทีมสมัคร สท.

วันสุดท้ายรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน นักธุรกิจหญิงลงชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีในนามทีมหัวหินยุคใหม่ โดยไม่มีทีมสมาชิกลงสมัคร เชื่อมันสามารถทำงานร่วมกันได้


วันนี้(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564) บรรยากาศวันสุดท้ายของการรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ​8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ยังคงมีผู้สมัครมายื่นใบสมัครนายกเทศมนตรี โดยไม่มีทีมผู้สมัครสมาชิกเทศบาลเมืองหัวหิน ถือเป็นความแปลกใหม่และสร้างสีสันการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ได้ไม่น้อย

โดยเมื่อเวลา 13.15 น. นางสาวพรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ นักธุรกิจชาวหัวหิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน ในนามทีมหัวหินยุคใหม่ เดินทางมายื่นใบสมัครชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ต่อคณะกรรมการ การเลือกตั้งเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ, และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่รับสมัคร ตรวจสอบเอกสาร พร้อมชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น โดยนางสาวพรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ เป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีหมายเลข 5 และถือเป็นผู้สมัครนายกฯเพียงรายเดียวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ไม่ลูกทีมลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง


นางสาวพรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ กล่าวว่า ตัดสินใจลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินในนาม หัวหินยุคใหม่ เพราะอยากพัฒนาเมืองหัวหินให้เป็นเมืองสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย อยากให้หัวหินเป็นเมืองอินเตอร์เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก  มองว่าหัวหินได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลต่อการท่องที่ยวและเศรษฐกิจ จึงอยากเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมการเป็นเมืองนานาชาติ ในฐานะของคนรุ่นใหม่ก็อยากจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกัน พัฒนาเมืองหัวหิน ผลักดันให้เทศบาลเมืองหัวหินยกระดับเป็นเทศบาลนครหัวหิน เพื่อให้มีงบประมาณมาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในท้องถิ่น

สำหรับตนเอง มาสมัครในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเพียงคนเดียว ไม่มีลูกทีม เพราะมองว่า อำนาจการบริหาร และอำนาจนิติบัญญัติของท้องถิ่นแยกออกจากกัน ดังนั้นตัวเองจึงพร้อมทำงานกับทุกฝ่าย ไม่ว่าทีมไหนจะถูกเลือกตั้งเข้ามา สามารถทำงานร่วมงานกันได้ ไม่คาดหวังเป็นฝ่ายตรงข้ามกับใคร ทุกคนต่างก็พร้อมทำงานเพื่อหัวหิน ดังนั้นจึงมองว่ามีแต่เพื่อนกันทั้งนั้น


สรุปยอดผู้สมัคร นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่ หมายเลข 1นายธันว์ ออสุวรรณ ทีมรวมใจรักษ์หัวหิน,หมายเลข 2 นายอุดร ออลสัน ทีมประชารัฐพัฒนาหัวหิน,หมายเลข 3 นายนพพร วุฒิกุล ทีมหัวหินพลังใหม่ ,หมายเลข 4 พ.ต.อ.ฉัตรไชย เรียนเมฆ ทีมหัวหินก้าวหน้า และหมายเลข 5 นางสาวพรระวี สีเหลืองสวัสดิ์

ในส่วนของยอดผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องการ สมาชิกสภาเขตละ 6 คน ปรากฎว่า มีทีมผู้สมัครท่ีส่งผู้สมัครจำนวน 6 คน ครบทั้ง 3 เขต ได้แก่ ทีมรวมใจรักษ์หัวหิน,ทีมประชารัฐพัฒนาหัวหิน และทีมหัวหินพลังใหม่ ทีมหัวหินก้าวหน้า ส่งผู้สมัครจำนวนเขตละ 5 คน  ส่วนทีมหัวหินยุคใหม่ ไม่มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลฯ

สำหรับเทศบาลเมืองหัวหิน มีประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 44,500 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำบัญชีรายชื่อ โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ได้กำหนดให้มีหน่วยเลือกตั้งจำนวนท้ังสิ้น 81 หน่วย เพื่อลดการรวมตัวของประชาชน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน