ประธาน ป. เคมีเทค ชี้แจง“ดารา เอมีน” ไม่ใช่ต้นเหตุเป็ดแดงตาย

ดร. อลิสา ประธาน ป. เคมีเทค ชี้แจง“ดารา เอมีน” ไม่ใช่ต้นเหตุเป็ดแดงตาย มั่นใจปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

กรณีเป็ดแดง สัตว์ป่าคุ้มครองตายเกลื่อนกว่า 80 ตัว บริเวณทุ่งนา จังหวัดลำปาง พร้อมปรากฎภาพผลิตภัณฑ์ดารา เอมีน ซึ่งผลิตโดยบริษัท ป. เคมีเทค เป็นผลิตภัณฑ์ ต้นเหตุทำให้เกิดความเข้าใจว่าเกิดจากผลการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ด้าน ดร. อลิสา เลิศเดชเดชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ผู้ผลิตสารกำจัดวัชพืชรายใหญ่ชี้แจงไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมยืนยันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกชนิด ที่ห่วงใยผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดกว่า 50 ปี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดร. อลิสา เลิศเดชเดชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ป. เคมีเทค จำกัด กล่าวว่า กรณีมีการโพสต์ ภาพการตายของเป็ดแดง สัตว์ป่าคุ้มครองตายกว่า 80 ตัว บริเวณทุ่งนา จังหวัดลำปาง และปรากฎภาพขวดผลิตภัณฑ์ดารา เอมีน ซึ่งผลิตโดยบริษัท ป. เคมีเทค เป็นผลิตภัณฑ์ ตนอยากชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสารเคมีกลุ่มกรดฟีน็อกซี่คาร์โบไซลิค ใช้หลังวัชพืชงอกในนาข้าว เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา โสนหางไก่ วัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกขนาก กกทราย และแห้วหมู การใช้งานจะใช้หลังจากหว่านข้าวประมาณ 20 วัน

โดยก่อนพ่นสารต้องระบายน้ำออกจากนา ทดน้ำเข้านาหลังจากพ่นสาร 2-3 วัน ทั้งนี้ จากภาพข่าวสภาพพื้นที่เป็นที่โล่ง ดินสภาพแห้งขาดน้ำ ซึ่งน่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์เพื่อการทำนาหรือเกษตรกรรม ดังนั้น จึงไม่ใช่พื้นที่ที่จะฉีดพ่นสารดังกล่าวเพื่อกำจัดวัชพืช

อย่างไรก็ตาม จากข้อสันนิษฐานของผู้โพสต์ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน ทางบริษัท จึงขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้พบเห็นข้อความดังกล่าวจากสื่อต่าง ๆ

สำหรับการใช้งานสารเคมีทุกชนิดของทางบริษัท ได้มีการตรวจสอบพิสูจน์ทางวิชาการ และได้รับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรในทุกผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง ได้อธิบายวิธีการใช้งานและข้อมูลที่จำเป็นไว้ที่ฉลากสินค้าทุกประเภท เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการใช้งานที่ถูกต้อง ทางบริษัทขอยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรและประชาชน ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ซึ่งบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ดร. อลิสา กล่าวให้ความมั่นใจทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน