คมนาคม เดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมสู่ภาคใต้ เร่งแก้ถนนพระราม2 หนุนพัฒนาสนามบินเมืองท่องเที่ยว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดงาน “MOT 2020 Move On Together คมนาคมเคียงข้างชาวใต้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ COVID-19”เดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก  ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก เชื่อมโยงความเจริญสู่ภาคใต้  พร้อมระบุขณะนี้ กระทรวงคมนาคม เร่งแก้ปัญหาโครงการขยายถนนพระรามที่ 2 ซึ่งล่าช้า และมีปัญหาด้านการจราจร และยังเตรียมเสนอแผนผลักดันให้สนามบินในเมืองท่องเที่ยวอย่างหัวหิน ภูเก็ต กระบี่ เป็นสนามบินนานาชาติด้วย

วันนี้(วันที่ 23 ก.ย. 63) ที่โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน “MOT 2020 Move On Together คมนาคมเคียงข้างชาวใต้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ COVID-19” และการเสวนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เพื่อเร่งหามาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจซึ่งหดตัวลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กระทรวงคมนาคมได้เดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก ได้เร่งรัดพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงความเจริญสู่ภาคใต้ เพื่อให้สามารถสัญจรได้สะดวก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขยายถนนพระรามที่ 2 และก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่สามแยกวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 3510      ที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ซึ่งเส้นทางนี้จะช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจร และเพิ่มความรวดเร็วและคล่องตัวในการเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ภาคใต้ พร้อมทั้งเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงนครปฐม – ชะอำ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ – ชายแดนไทย/มาเลเซีย          เชื่อมภาคกลางสู่ภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

ด้านระบบคมนาคมทางน้ำ ได้เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่และท่าเทียบเรือน้ำลึก รวมทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land Bridge) โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสร้างความเจริญให้กับประเทศ         และทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางน้ำที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน

ส่วนด้านการคมนาคมทางอากาศ ได้เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการของท่าอากาศยานรองรับการท่องเที่ยวภาคใต้ ได้แก่ การปรับปรุงท่าอากาศยานหัวหิน ภูเก็ต หาดใหญ่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรรมราช สุราษฎร์ธานี นราธิวาส และท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่กำลังจะเปิดให้บริการภายในปีนี้คือ ท่าอากาศยานเบตง โดยท่าอากาศยานในเมืองท่องเที่ยวอย่างหัวหินซึ่งกำลังขณะนี้ได้รับงบประมาณกว่า 350 ล้านบาท ในการขยายรันเวย์ และอาคารผู้โดยสาร มองว่าจะต้องผลักดันให้เป็น สนามบินนานาชาติ หรือ International Airport เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากหัวหิน ถือเป็น HUBด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ในส่วนของงบประมาณเอง ก็ไม่น่าเป็นห่วงมีหน่วยงานในกระทรวงฯทั้ง กองทุนหมุนเวียนของกรมท่าอากาศยาน ,งบประมาณแผ่นดิน และการท่าอากาศยาน ที่จะเข้ามารองรับในส่วนนี้ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องนำเสนอต่อปลัดคนกระทรวงคมนาคมคนใหม่เพื่อช่วยกันผลักดันต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น