ผบ.พล.ร.9 ตรวจชายแดนประจวบฯ คุมเข้มสกัดเมียนมาหลบเข้าไทย

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่ชายแดนไทย/เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ย้ำหน่วยความมั่นคงทุกหน่วยทั้งทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ทหารพราน  ฝ่ายปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรับเพิ่มมาตรการเข้มข้นเร่งใช้หีบเพลงหรือรั้วลวดหนาม ปิดช่องทางธรรมชาติทั้งหมด 34 ช่องทาง และวางจุดตรวจ 24 ชั่วโมง ใช้โดรนบินสำรวจและติดตั้งสัญญาณเสียง  พร้อมเอ็กซฺเรย์หมู่บ้านแนวชายแดน สกัดกั้นสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจากช่องทางแนวชายแดนตั้งแต่ อ.หัวหิน-อ.บางสะพานน้อย  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก2 หลังพบว่าเมียนมาพบผู้ป่วยไวรัสโควิดระบาดต่อเนื่อง


ประจวบคีรีขันธ์ –วันนี้ วันที่ 13 กันยายน 2563 พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ.วุทธยา จันทมาศ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกพร้อมคณะลงพื้นที่ชายแดนไทย/เมียนมา ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  ตรวจบริเวณแนวชายแดนดูจุดการวางหีบเพลงหรือรั้วลวดหนามในพื้นที่จุดต่างๆ ทั้งบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาคันหอก ช่องทางวังเป้า จุดตรวจประชารัฐ รวมทั้งจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรซึ่งปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้า-ออก อนุญาตให้ขนสินค้าบริเวณเขตโนแมนแลนด์เท่านั้น และเดินทางไปยังศูนย์ประสานงานภาครัฐและภาคเอกชนไทย-เมียนมา  เพื่อรับฟังสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคง  หลังจากในประเทศเมียนมามีการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น


โดยมีพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด  รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ จงอางศึก พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.จ่าเอกแก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายชัยชาญ เงินมูล จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ,สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศุลกากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมประชุม


พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ กล่าวภายหลังติดตามดูช่องทางธรรมชาติแนวชายแดนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปิดกั้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำชี้แจงกำลังพลและเข้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย/เมียนมา ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าต้องเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติในการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่จะมาจากฝั่งเมียนมาให้ได้ทุกช่องทางธรรมชาติและช่องทางหลักรวม 39 ช่องทาง ตั้งแต่ อ.หัวหิน-อ.บางสะพานน้อย ถึงแม้ว่าจะมีการใช้หีบเพลงหรือลวดหนาม รวมทั้ง ใช้ขวากไม้ไผ่และอุปกรณ์อื่นๆ รวม 24 ช่องทาง ปิดไปแล้ว 27 ช่องทาง ส่วนที่เหลือพบว่าเป็นช่องทางรกทึบไม่มีการใช้งานแล้ว


นอกจากนั้นยังมีการวางกำกลังจุดตรวจ 24 ชั่วโมง 18 จุด  จุดตรวจย่อย 9 จุดที่เหลือเป็นการลาดตระเวนสุ่มตรวจ  รวมไปถึงจุดตรวจในหมู่บ้านชายแดน 22 จุด โดยใช้กำลังของหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก,ตชด.14,ฝ่ายปกครอง,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละพื้นที่  
ไม่เพียงเท่านั้นทางทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่บินโดรนตรวจติดตามแนวชายแดน ฝั่งประจวบคีรีขันธ์ รวมไปถึงติดตั้งสัญญาณเสียงไว้ตามจุดต่างๆ ที่มีทั้งหีบเพลงหรือรั้วลวดหนาม ซึ่งหากพบมีการเคลื่อนไหวเสียงจะดังขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละจุดก็จะเคลื่อนที่เข้าในทันที เรียกว่ามาตรการคุมเข้มชายแดนไทย/เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เชื่อว่าจะสามารถสกัดกั้นการหลบหนีเข้าเมืองจากฝั่งเมียนมาของมาฝั่งไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ซึ่งจากการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศเมียนมา นั้นอยู่ที่ทางรัฐยะไข่ และ เมืองย่างกุ้ง และมีที่เกาะสอง ภาคตะนาวศรี ของเมียนมา ส่วนจังหวัดมะริด จากข้อมูลยังไม่พบการระบาดแต่อย่างใด รวมทั้งอำเภอตะนาวศรี ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย/เมียนมา ด้านด่านสิงขรประมาณ 100 กิโลเมตรก็ไม่พบ  ทั้งนี้ยังได้เตรียมความพร้อมถึงการติดตามข้อมูลของการระบาดของประเทศเมียนมาจากอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบว่ามีการระบาดในจังหวัดมะริด และ อำเภอตะนาวศรี ก็จะมีมาตรการป้องกันในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงและทางฝ่ายปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และทางสาธารณสุขจังหวัด ได้มีการประชุมร่วมกันกำหนดแนวทางไว้เบื้องต้นแล้ว แต่ยืนยันว่าในขณะนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันว่ายังไม่พบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากฝั่งเมียนมา เข้ามาในฝั่งไทยที่ประจวบคีรีขันธ์แต่อย่างใด เนื่องจากการสกัดกั้นบุคคลที่จะเข้ามาผ่านเทือกเขาตะนาวศรีเข้ามายังฝั่งไทยด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นั้นค่อนข้างเป็นไปด้วยความยากลำบากในขณะนี้ เพราะใช้มาตรคุมเข้มตั้งแต่แนวแรกทั้ง ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 ทหารพราน และทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกกองกำกลังสุรสีห์  และการเอ็กซเรย์หมู่บ้านชายแดนหากมีการข่าว โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละพื้นที่
# 77 ข่าวเด็ดประจวบคีรีขันธ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น