ปิดชายแดนเข้มข้น สกัดโควิด-19 ทะลักจากเมียนมา เลื่อนกีฬาชาวเขาไม่มีกำหนด

หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ร่วมประชุมบูรณาการการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยกำหนดมาตรการปิดชายแดนเข้มข้น พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สั่งเลื่อนการจัดกีฬาชาวเขาที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

(วันที่ 4 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุมโรงเรียนอานันท์ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  นายชาตรี  จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานในการประชุม ”บูรณาการการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน” โดยมี พ.อ.วุทธยา จันทมาศ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก , พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.14  , พ.ต.อ.นิรันดร ศิริสังข์ไชย รอง.ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.)จงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ,นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , สาธารณสุขอำเภอหัวหิน , ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไคร้ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนันท์ ร่วมถึงผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมมากกว่า 30 คน โดยในที่ประชุมเป็นการรับทราบสถานการณ์ทั้งนอกและในประเทศ รวมถึงได้หารือถึงแนวทางและมาตรการในการป้องกันและสกัดการแพร่ระบาดและเตรียมการรองรับหากมีการระบาดระลอกที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.อ.วุทธยา จันทมาศ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กล่าวว่า หลังจากที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่2ที่รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา พล.ท.ธรรมนูญ  วิถี แม่ทัพภาคที่ 1/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1 จึงได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามแนวชายแดน  ด้วยการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ทั้งนี้กองกำลังสุรสีห์ โดย พล.ต. ฐกัด  หลอดศิริ  ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสี  จึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และฝ่ายปกครองในพื้นที่ วางมาตรการในการเฝ้าระวังเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เข้าสู่ประเทศไทย ทั้งนี้ได้เร่งดำเนินการวางลวดหนามกั้นเส้นทางเดินตามแนวชายแดน 8 อำเภอ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย พร้อมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่สนธิกำลังลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงให้มากขึ้นทั้งกลางวันกลางคืน โดยเตรียมเสนอของบประมาณติดตั้งกล้อง CCTV.พร้อมระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 20 ชุด ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายได้  ซึ่งมาตรการต่างๆนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังมีความปลอดภัยจากโควิด-19

นายชาตรี  จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปิดเผยว่า ขอยืนยันกับนักท่องเที่ยวว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความปลอดภัยและยังปลอดเชื้อโควิด-19 ซึ่งล่าสุดผลตรวจกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายกระเหรี่ยง ทั้ง 5 คนไม่พบเชื้อโควิด-19 แต่เมื่อความไม่ประมาท หน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้วางมาตรการเข้มข้นในการป้องกัน และสกัดกั้นการลักลอบผ่านตามแนวชายแดน โดยบูรณาการกำลังกันและระดมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้การประกอบกำลัง โดยตรีงกำลังทั้งหมด และปิดจุดช่องทางธรรมชาติทุกช่อง 47 ช่องทาง ไม่ให้มีการเข้าออก  ตามคำสั่งของ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งได้มีคำสั่งระงับการเข้าออกตามแนวชายแดน ซึ่งไม่สามารถเดินทางผ่านแดนได้ทั้งที่ช่องด่านสิงขร และช่องทางธรรมชาติ ถือว่าผิดกฎหมายทั้งสิ้น  ทั้งนี้ได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้าน หากมีพบการลักลอบเข้าออกโดยที่ไม่มีการรายงานข้อมูลมีความผิด จะมีการตั้งกรรมการสอบสวนและดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป

ทั้งนี้มาตรการต่างๆ เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ได้มาเที่ยวหัวหิน ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ต้องกังวลใจ ขอให้มั่นใจว่า หัวหินยังมีความปลอดภัย ปลอดจากโควิด-19 มานานกว่า 153 วัน แล้ว ในส่วนของการปิดโรงเรียน หรือ หน่วยงานใดนั้น จะต้องรายงานข้อมูลให้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทราบข้อมูลก่อน เนื่องจากไม่ใช่สถานการณ์ปกติ จากนั้นคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ จะตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมก่อนประกาศปิดหน่วยงานนั้นๆ ในนามจังหวัดต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแตกตื่น ส่วนโรงเรียนห้วยไคร้ ต.บึงนคร และ โรงเรียนอนันท์ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน นั้น จะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติในวันที่ 8 กันยายนนี้

ขณะเดียวกันวันนี้ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการจัดแข่งกีฬาชาวเขา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ออกไปอย่างอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้น  เนื่องจากการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว มีกลุ่มชาติพันธ์ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมาก ประกอบการการจัดแข่งขันกีฬาจะต้องปฎิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด หากจัดแข่งขันกีฬาดังกล่าวในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงอ่อนไหวจะส่งผลเสียมากกว่า ซึ่งที่ประชุมก็มีมติตรงกัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น