X

ส่งมอบธนาคารปูม้าชุมชน คืนปูม้าสู่ทะเลไทย

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ และศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหินร่วมกันส่งมอบ ธนาคารปูม้าชุมชน ให้ชาวหมู่บ้านเขาตะเกียบ พร้อมร่วมปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเลไทย ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าในอ่าวไทยพ้นวิกฤติ สร้างประมงยั่งยืน

วันนี้(วันที่ 21 ก.ค. 63) ที่ธนาคารปูม้าเขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประธานคณะทํางานขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดธนาคารปูม้าบ้านเขาตะเกียบ และร่วมกิจกรรม “ธนาคารปูม้าชุมชน คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ร่วมด้วย ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน,นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน กลุ่มชาวประมงสมาชิกธนาคารปูม้าบ้านเขาตะเกียบ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยลูกปูม้าจํานวนมากกว่า 20 ล้านตัว ,ปูม้าขนาดเล็กและแมงดาทะเลอีกจํานวนหนึ่ง ตามโครงการ “ธนาคารปูม้าชุมชน ประจวบคีรีขันธ์ คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

กิจกรรม “ธนาคารปูม้าชุมชน ประจวบคีรีขันธ์ คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสภาวะความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรทางทะเล และเห็นถึงความจําเป็นที่ต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ รู้จักการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสม และการเลือกบริโภคที่ไม่ทําลายทรัพยากร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปูม้าในทะเลไทย รวมถึงช่วยพื้นฟูทรัพยากรปูม้าในอ่าวไทย ทำให้ชาวบ้านสามารถทำประมงได้อย่างยั่งยืน

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ กล่าวว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเฉพาะปูม้า เป็นผลมาจากการทําประมงปูม้ามากเกินกําลังการผลิตตามธรรมชาติ และการจับปูที่มีไข่นอกกระดองมาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้จํานวนปูม้าที่จับได้ในช่วงหลายที่ผ่านมาลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุดังกล่าว คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการขยายผลธนาคารปูม้าให้ได้ 500 ชุมชุน ในทุกจังหวัดชายฝั่งทะเลทั่วประเทศเพื่อให้มีทรัพยากรปูม้าที่สามารถใช้ประโยชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกใน เขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายสําคัญของการขยายผลธนาคารปูม้า ที่สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผ่านคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้านนายศักดิ์ชาย ทองเหี่ยง (ไต๋จุก) ผู้ดูแลธนาคารปูม้าชุมชนบ้านเขาตะเกียบ กล่าวว่า ลูกปูม้าที่นํามาปล่อยคืนสู่ทะเลในวันนี้ เป็นลูกปูม้าที่ฟักจากไข่ของแม่ปูไข่นอกกระดอง ซึ่งชาวเรือประมงปูม้าบ้านเขาตะเกียบนํามาบริจาคให้กับธนาคารปูเพื่อให้แม่ปูเขี่ยไข่ และเมื่อไข่ฟักเป็นลูกปูวัยอ่อนแล้ว จึงนําไปปล่อยคืนสู่ท้องทะเ]ให้เจริญเติบโตในแหล่งอาศัยตามธรรมชาติต่อไป โดยปูม้าตัวเต็มวัยที่มีไข่นอกกระดอง สามารถนำไข่มาฟักเป็นลูกปูวัยอ่อนได้นับล้านตัว เมื่อปล่อยสู่ทะเล จะมีอัตรารอดอยู่ทึ่ประมาณ 500 ตัว ซึ่งถือว่าช่วยเพิ่มทรัพยากรทางทะเลได้เป็นอย่างดี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน