ตรวจความพร้อมเปิดน้ำตกป่าละอู อช.แก่งกระจาน

ตรวจความพร้อมเปิดน้ำตกป่าละอู อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

(วันที่ 27 มิถุนายน 2563) นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเจนวิท ผลิศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหิน นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหิน จ.ส.ต. ทวีศักดิ์ สอนบุตร หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมลงพื้นที่ทดสอบ Test run ตรวจความพร้อมและมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.3 (ห้วยป่าเลา) น้ำตกป่าละอู โดยมี นายมานะ เพิ่มพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเยี่ยมชมมาตรการต่างๆ

นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลง โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมให้ประชาชนทั่วไป สามารถดินทางและท่องเที่ยวภายในประทศได้ครอบคลุ่มทุกพื้นที่จังหวัด โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่กำกับดูแลอุทยานแห่งชาติ ได้เตรียมความพร้อมและกำหนดเปิดอุทยานแห่งชาติพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เพื่อให้มาตรการควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ จึงดำเนินการประสานแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมตรวจความพร้อมของอุทยานแห่งชาติ ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตามมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวแบบ New Normal National Park หรือการท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น