จัดเก็บรายได้ อช.เขาสามร้อยยอด  ปี 2561 ยอดทะลุ 13 ล้านบาท

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษา(PAC) อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ระบุการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณปี 2561 ได้สูงถึง 13 ล้านบาทมากกว่าปีที่ผ่านมารวมทั้งตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นด้วย  และเตรียมจัดประชาคมชาวบ้าน และกำหนดเส้นทางเพื่อเปิดการท่องเที่ยวถ่อเรือชมบึงบัวต่อไป หากไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ

วันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุม ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา(PAC) อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ครั้งที่ 3/2561พร้อมด้วยนายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หน.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ,นายทัศเนศวร์ เพชรคง หน.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา  และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้ นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หน.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ได้กล่าวรายงานสรุปการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 สิงหาคม 2561 ทั้งด้านการมีส่วนร่วม โครงการ”ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม และการลดใช้พลาสติกหูหิ้ว ตลอดจนการใช้กล่องโฟมในอุทยานแห่งชาติ,โครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า,โครงการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

นอกจากนั้นได้กล่าวถึงสถานการณ์ของทุ่งสามร้อยยอด ทั้งเรื่องของการตรวจวัดปริมาณน้ำในทุ่งสามร้อยยอด ตลอดจนการแจ้งประกาศเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว หลังจากได้ทำการซ่อมสะพานทางเดินทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติเสร็จแล้ว ซึ่งการเปิดไม่อนุญาตให้ชาวบ้านถ่อเรือ พานักท่องเที่ยวเข้าไปชมบึงบัวแต่อย่างใด   ซึ่งปัจจุบันบัวหลวงได้เริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น      และเริ่มมีดอกให้เห็นในขณะนี้โดยขยายไปในหลายจุด เนื่องจากที่ผ่านมามีฝนตกลงลงมา และประกอบกับทางเขื่อนปราณบุรี ได้ระบายน้ำออกจากเขื่อนปราณ ผ่านทางคลองสาขาต่างๆทำให้น้ำไหลเข้าสู่บริเวณทุ่งสามร้อยยอด

ทั้งนี้การจะเปิดให้บริการชาวบ้านเข้าไปถ่อเรือพานักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมบึงบัวนั้น ต้องมีการทำประชาคมกับชาวบ้าน และชาวบ้านก็ต้องมีการขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก่อนรวมไปถึงต้องมีการกำหนดเส้นทางหากมีการเปิดการท่องเที่ยวถ่อเรือชมบึงบัว  รวมไปถึงยังคงต้องดูในเรื่องของความปลอดภัย ตลอดจนผลกระทบด้วย  เนื่องจากบึงบัวในทุ่งสามร้อยยอดเพิ่งฟื้นตัว

ด้านนายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด กล่าวว่าเห็นด้วยกับการดำเนินการของอุทยานแห่งชาติฯ ที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหากทุกอย่างเรียบร้อยสามารถเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว ชาวบ้านก็จะมีรายได้จากการพานักท่องเที่ยวชมบึงบัวด้วย    ซึ่งศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จนกระทั่งมาเจอวิกฤติภัยแล้งและปัจจุบันบึงบัวกลับมาฟื้นแล้ว เพียงแต่ต้องมาคิดต่อไปว่าจะทำอย่างไรที่จะรักษาระดับน้ำในทุ่งสามร้อยยอดให้อยู่ในระดับนี้ไว้ได้

ส่วนเส้นทางศึกษาธรรมชาติบางส่วนที่ได้รับความเสียหาย นั้นตนเองได้ของบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมให้แล้ว  บางส่วนก็จะดำเนินการจัดของบประมาณมาซ่อมต่อไปในส่วนที่ยังเหลืออยู่  พร้อมยืนยันว่าสภาพเส้นทางสะพานศึกษาธรรมชาติบึงบัว นั้นมีการใช้วัสดุที่แข็งแรงและมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว  อย่างไรก็ตามยังมีเส้นทางที่ชาวบ้านใช้ไปมาในสมัยก่อนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ซึ่งจุดนี้หากสามารถเปิดเชื่อต่อกันได้ จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวในมิติใหม่ของอำเภอสามร้อยยอดทันที

ซึ่งในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด  มีโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี  ณ บ้านสามร้อยยอด หมู่ที่ 2 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการขายสินค้าในชุมชน และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน และต้องเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด รวมทั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว

ในขณะเดียวกันคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด (PAC) ก็เห็นด้วยกับแนวทางที่จะจัดทำประชาคม ในกรณีที่จะเปิดการท่องเที่ยวให้ชาวบ้านถ่อเรือพานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมบึงบัว เนื่องจากเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทาง รวมไปถึงขอให้ทางอุทยานแห่งชาติดำเนินการสำรวจสภาพของทุ่งสามร้อยยอด  ในส่วนของที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางอุทยานแห่งชาติฯ ด้วยว่าปัจจุบัน มีบัวหลวงอยู่ในโซนพื้นที่จุดไหนบ้าง โดยอาจใช้วิธีใช้อากาศยานไร้คนขับบินสำรวจ(โดรน) ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจน เพื่อเป็นฐานข้อมูลต่อไป

นอกจากนั้นนายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หน.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ยังได้กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา รวมไปถึงการจัดเก็บรายได้ที่สูงตามมาด้วยเช่นกันในปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560ถึง 31  สิงหาคม 2561 สามารถจัดเก็บรายได้ถึง 13,052,980 ล้านบาท และมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติอยู่ที่  147,725 คน

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยนายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา ผช.หน.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และเจ้าหน้าที่ได้ลงเรือไปสำรวจการฟื้นตัวของสภาพทุ่งสามร้อยยอด และบัวหลวงที่ทราบว่าหลายปีที่ผ่านมา  แต่ปัจจุบันบัวได้เริ่มกลับมาฟื้นตัวในจุดต่างๆในพื้นที่ทุ่งสามร้อยยอด โดยเฉพาะดอกของบัวหลวงในทุ่งสามร้อยยอด เป็นดอกสีชมพูมีความหอม และด้วยฉากหลังที่เป็นเทือกเขาสามร้อยยอด  ตั้งเด่นตระหง่านจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และหากทางอุทยานแห่งชาติเขชาสามร้อยยอด มีการพิจารณาเปิดเมื่อไหร่เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางมาเที่ยวชมต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน