รพ.สามร้อยยอด   จัดประกวดเพิ่มความสูง ลดความอ้วน  สู่เด็กไทยยุคใหม่

โรงพยาบาลสามร้อยยอดจัดการประกวดเพิ่มความสูง ลดความอ้วน ด้วย  chapa&chipa  ส่งเสริมความฉลาด  ลดความอ้วนในเด็กวัยเรียน  สู่เด็กไทยยุคใหม่ “สูงสมส่วน แข็งแรง” สุขภาพแข็งแรงไร้ปัญหาโรคอ้วน

วันที่ 17 กันยายน 2561   ที่หอประชุมใหญ่ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   นายไชยชนะ  สุทธิวรชัย  นายอำเภอสามร้อยยอด  เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดเพิ่มความสูง ลดความอ้วน ด้วย chapa&chipa  โดยมีนางสาวพิชชากร  จันทร์กลิ่น  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสามร้อยยอด  ผู้จัดทำโครงการ  พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ร่วมในพิธีเปิดกว่า 100  คน

จากการวิเคราะห์ผลงานเด็กวัยเรียน (6-12 ปี)  ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดจำนวน 31  แห่งมีนักเรียนทั้งหมด 3,327 ราย  ของอำเภอสามร้อยยอด   ในช่วงปี 2556-2560  เด็กเริ่มมีส่วนสูงดีขึ้น  ส่วนเด็กอ้วนและเริ่มอ้วน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสามร้อยยอดซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงาน  เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของเด็กวัยเรียนให้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงได้จัดการประกวด “เพิ่มความสูง ลดความอ้วน ด้วย chapa&chipa   ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือเด็กอ้วน คอดำ และเตี้ย  ตามนโยบายพัฒนาสุขภาพวัยเรียน 4.0 ของรัฐบาล

ทั้งนี้เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีภาวะอ้วนลดลง และเด็กอ้วนคอดำได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม  และเพื่อให้เด็กวัยเรียน ช่วงอายุ 6-12 ปี  มีส่วนสูงดี และสมส่วน   โดยในวันนี้มีโรงเรียนในสังกัดอำเภอสามร้อยยอดส่งทีมเข้าร่วมประกวด  9  โรงเรียน  ด้วยกัน

ข่าว/ภาพ ฐิติชญา  แสงสว่าง/สามร้อยยอด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น