ผู้ว่าประจวบฯสั่งปิดเพิ่มห้างสรรพสินค้า-สนามกอล์ฟ ป้องกันไวรัสโควิด-19

 

ประจวบคีรีขันธ์ -คกก.โรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกประกาศคำสั่งปิดเพิ่มห้างสรรพสินค้า สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟเพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมติในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

วันที่ 25 มีนาคม นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดให้ปิดสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อเพิ่ม ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563ถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 ประกอบด้วย 1. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 2.ห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าที่จำเป็นต่อการ ดำรงชีวิตและร้านอาหาร เปิดได้เฉพาะการจำหน่ายเพื่อให้นำกลับไปบริโภคในสถานที่อื่น 3. ตลาดและตลาดนัด ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

4. ห้ามใช้พื้นที่นั่งหรือจัดให้มีสถานที่เพื่อนั่ง หรือยืนรับประทานอาหาร และหรือเครื่องดื่ม ในร้านสะดวกชื้อ ร้านค้า ร้านอาหารทั่วไป และหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร และหรือเครื่องดื่ม เพื่อให้นำกลับไปบริโภคในสถานที่อื่น สำหรับร้านอาหาร และเครื่องดื่มในโรงแรม ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมเท่านั้น 5. ห้ามรับประทานอาหารและหรือเครื่องดื่มในพื้นที่สวนสาธารณะ หรือพื้นที่ที่อยู่ในการกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น พื้นที่ริมสันเขื่อนกันคลื่น พื้นที่แนวสันเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำ ทางเดิน ทางเท้า 6.ให้งดบริการชั่วคราวในสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง ยกเว้นงานบริการแจ้งเกิด แจ้งตาย งานบัตรประจำตัวประซาซน กรณีบัตรหายเท่านั้น

#77 ข่าวเด็ดประจวบคีรีขันธ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น