X

ส.ป.ก.ประจวบฯ ฝึกเกษตรกรแปรรูปผลผลิตมะพร้าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เปิดโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร”การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน” ให้กับชาวบ้าน ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  ด้สนการสอนวิธีการนำผลผลิตมะพร้าวมาเพิ่มมูลค่า การทำมะพร้าวน้ำหอมใบเตย  ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ

วันที่ 26 สิงหาคม2561 ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านหนองมะเดื่อ ต.เขาล้าน อ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวพจนันท์  กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร”การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน” ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายทวีศักดิ์ จุลเนียม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านวังมะเดื่อ พร้อมด้วยคณะวิทยากร อาจารย์เด่นศักดิ์ แก้วศรี และ นางลัดดา พรหมขุนทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลาย  ตลอดจน ผจก.ธนาคาร SME จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยมีเกษตรกรที่อาศัยทำกินในที่ดิน ส.ป.ก.  ต.เขาล้าน  อ.ทับสะแก เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้

นางสาวพจนันท์  กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าจากสถานการณ์มะพร้าว ที่ราคาลดต่ำลงจนเหลือในขณะนี้ลูกละ 4 บาทเท่านั้น ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นในส่วนของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้หาช่องทางที่จะช่วยเหลือเกษตรกรจึงจัดทำโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร”การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน”ขึ้นมา    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแปลงมะพร้าวเพื่อยกระดับการผลิตมะพร้าวให้มีคุณภาพ ตลอดจนให้การสนับสนุนอาชีพในชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นการนำผลผลิตมะพร้าวที่ราคาตกต่ำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยนำมาทำเป็นมะพร้าวน้ำหอมใบเตย  ซึ่งขั้นตอนไม่ยุ่งยากสิ่งสำคัญทำแล้วจะมีรายได้มากกว่าการขายมะพร้าวผลละ 4 บาทในขณะนี้  รวมทั้งเนื้อมะพร้าวก็สามารถมาทำน้ำมันเพื่อใช้ปรุงอาหารในครัวเรือนได้อีกด้วย ส่วนแนวทางที่ต้องเดินต่อไปนอกจากให้องค์ความรู้ไปแล้วคือการสร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง ซึ่งจุดนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ

นายทวีศักดิ์ จุลเนียม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านวังมะเดื่อ    กล่าวว่าวันนี้คงจะไปนั่งรอหวังให้ราคามะพร้าวขึ้นอย่างเดียวคงไม่ได้ ในสวนมะพร้าวควรมีพืชอื่นปลูกเสริมด้วย ซึ่งล่าสุดตนเองก็ได้แนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกพริกไทย ด้วยรวมไปถึงการแปรรูปมะร้าวเพื่อสร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้น ซึ่งการเข้ามาจัดอบรมของ ส.ป.ก.ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้การแปรรูปน้ำมะพร้าวน้ำหอม  และการทำน้ำมันมะพร้าวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดี  ซึ่งตนเองหวังว่าการทำน้ำมันมะพร้าวอาจะยังไม่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านได้เพราะจะมีขั้นตอนอีกหลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญ นำไปใช้ปรุงอาหารในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน เชื่อว่าชาวบ้านให้ความสนใจเพราะทุกวันนี้ รายจ่ายของชาวบ้านแต่ละครัวเรือนนั้นมันสูงขึ้น ในขณะที่รายได้จากมะพร้าวนั้นลดลงมากในขณะนี้

ด้านนางสุพรรษา บุษกรรณ์ อายุ 60 ปี  เกษตรกรที่อาศัยทำกินอยู่ในที่ดิน ส.ป.ก. กล่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมอบรมการแปรรูปจากมะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะการทำมะพร้าวน้ำหอมใบเตย ที่มีวิทยากรมาสอนขั้นตอนไม่ยุ่งยากวัสดุมีอยู่แล้วในสวน  ซึ่งน่าในใจอย่างมาก คิดว่ายังไงคงจะต้องลองกลับไปทำดูเพราะอย่างน้อยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะมีรายได้เพิ่มจากมะพร้าวที่ปัจจุบันขายได้เพียงลูกละ 4 บาทเท่านั้น

ขณะเดียวกันนายวัชรพงษ์ เจียมบุญ   อายุ 40 ปี  ซึ่งมีที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. กล่าวว่า   วันนี้ได้เข้ามารับการฝึกอบรม ซึ่งทาง ส.ป.ก.จัดวิทยากรมาให้ความรู้ในการแปรูปมะพร้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า ก็ยอมรับว่าเป็นแนวทางที่ดีอย่างน้อยตนเองก็ได้รับความรู้ ซึ่งการทำมะพร้าวน้ำหอมก็น่าสนใจ รวมไปถึงการทำน้ำมันมะพร้าว  อย่างน้อยที่สุดต่อไปเมื่อเกษตรกรทำน้ำมะพร้าวนำหอมใส่ขวดจำหน่าย ซึ่งต่อไปหากมีหน่วยงานไหนเข้ามาศึกษาดูงานก็สามารถทำจำหรน่ายได้ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก เราก็มีแหล่งที่องเที่ยวอย่างน้ำตกเขาล้าน เพียงแต่หลังจากนี้ต่อไปได้ความรู้มาแล้วก็คงต้องกลับไปทดลองทำดู เพราะใช้เงินลงทุนที่น้อย

อย่างไรก็ตามบรรยากาศในการอบรมเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจในวิธีขั้นตอนการทำมะพร้าวน้ำหอมใบเตย และการทำน้ำมันมะพร้าวเป็นอย่างมาก

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน