X

ผู้ว่าฯเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  ร่วมฉลองครบรอบ20 ปี ส.ท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ

()

ผู้ว่าฯเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  ร่วมฉลองครบรอบ20 ปี ส.ท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหน่วยงานต่างๆ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคม  สโมสร ชมรมต่างๆ  และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหิน/ชะอำ ร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ

                  วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมเชอราตัน หัวหิน   สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  จัดงานฉลองครบรอบ 20  ปีการก่อตั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  โดยมี นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ   กล่าวว่าการจัดงานฉลองการก่อตั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  ในวันนี้  เริ่มต้นก่อนจะมาเป็นสมาคมฯในปัจจุบัน มีการก่อตั้งชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ หลังจากนั้นต่อมาจึงได้รับคำแนะนำจากนายชะไวกฤษ์  รัตนคุปต ผอ.ททท.เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงนั้นแนะนำให้รวมตัวผู้ปหันมาจัดตั้งเป็นสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ และจดทะเบียนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีสมาชิกในสมาคมเป็นผู้ประกอบการโรงแรม สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ร้านขายของที่ระลึก บริษัททัวร์  ฯลฯ

ซึ่งที่ผ่านมามีนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ผ่านมาแล้วหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นนายมนู ธารพิพิธชัย, นายไพโรจน์ มากหมู่ ,นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์,นางลิษา อึ้งเห่ง ซึ่งอดีตนายกสมาคมฯที่ผ่านมา ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดเพชรบุรี และททท.ประจวบคีรีขันธ์,ททท.เพชรบุรี  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ กล่าวว่าการจัดงานในวันนี้นอกจากฉลองครบรอบ 20 ปีก่อตั้งสมาคมแล้ว  และยังเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ก่อตั้ง และต้องขอบคุณอดีตนายสมาคม ตลอดจนคณะกรรมการรุ่นแรก ที่ปรึกษา รวมๆแล้วทั้งที่เป้นชมรมจนมาถึงสมาคมในปัจจุบันมีวาระเกือบ 30 ปี มาถึงทุกวันนี้สมาคมมีความเข้มแข็ง เติบโตในทุกด้าน รวมตัวเป็นปึกแผ่นเพื่อร่วมกันส่งเสริมธุรกิจให้มีการรองรับการท่องเที่ยวต่อไป

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังวัดเพชรบุรี และนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบก่อตั้ง 20  ปี  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  ร่วมด้วยนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน,นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน ประจวบ-มะริด, นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ,นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี,นางอรสา อาวุธคม ผอ.ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ,นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายกสโมสรโรตารี หัวหิน,นายกสมาคมไลออนส์หัวหิน , พร้อมนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังวัดเพชรบุรี   กล่าวว่าในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ประกอบไปด้วย จ.เพชรบุรี ,สมุทรสาคร ,สมุทรสงคราม ,ประจวบคีรีขันธ์ และเป็นหัวหน้าของกลุ่มรอยัลโคสต์  จ.เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,ชุมพร และระนอง   การดำเนินการพัฒนาของทั้ง2จังหวัด ทั้งการพัฒนาทั้งด้านทั่วไปและด้านการท่องเที่ยว เราชาวชะอำ กับชาวหัวหินไม่เคยแยกจากกัน ซึ่งทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯและทีมงาน และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  เป็นผู้มีความสามารถในการประสานงาน ทำให้การท่องเที่ยวชะอำ/หัวหินเป็นไปด้วยดี

การที่สมาคมก่อตั้งมาครบรอบ20ปี ได้ใช้ความพยาม ความอดทน การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ถือเป็นความสำเร็จ ส่วนแรกเป็นการเริ่มต้นก่อตั้งเมื่อ20ปีก่อน แต่คนที่สำคัญที่สุดคือคนปัจจุบัน เพราะคนปัจจุบันทำให้ผ่านตัวเลข 20 ปีมาได้ สงผลให้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

ด้านนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวแสดงความยินดีกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ที่ก่อตั้งมาครบ 20 ปี ถือว่าอยู่ในวัยที่กำลังเข้มแข็งและกำลังก้าวต่อไปข้างหน้า  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทราบว่ารายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในสมาคม และใช้ในกิจกรรมต่างๆ และส่วนหนึ่งมอบให้กับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งต้องขอชื่นชม ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เป้นอย่างมาก  ที่ผ่านมาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ และยังคงต้องร่วมกันก้าวเดินต่อไป

              ซึ่งภายในงานฉลองครอบรอบการก่อตั้ง 20 ปีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  ในครั้งนี้นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ยังได้รับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ 10,000-50,000 และ 1 แสนบาท โดยรายได้ส่วนหนึ่งได้สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน