“จิตอาสา” นับพันคนร่วมกำจัดผักตบชวาวัชพืชขวางทางน้ำคลองสามพันนาม หัวหิน

                     อำเภอหัวหินจัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร   แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และน้ำล้นตลิ่งในช่วงฤดูน้ำหลาก  มีประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกว่า 1 พันคน

                  วันที่ 28 มิถุนายน 2561ที่บริเวณลำห้วยสามพันนาม หมู่ที่ 14 บ้านเขาเสวยราช ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ ร่วมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน,นายเจษฏา วัฒนานุรักษ์ ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ,พันเอกอานนท์ เพชรคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ค่ายธนะรัชต์ ,พันตำรวจเอกธนากร วงศ์สิริลักษณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหิน , ทหารค่ายธนะรัชต์  ทหารชุดรักษาความสงบเรียบร้อย พื้นที่หัวหิน , หน่วยงานราชการ เทศบาล อบต.  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   ครู นักเรียน ภาคเอกชนกว่า 1,000 คนเข้าร่วม โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ นำเครื่องจักรกล รถแบ็คโฮ เรือท้องแบน พร้อมกำลังพลสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ด้วย   รวมทั้งยังมีรถบรรทุกจากภาพเอกชนก็ให้การสนับสนุนอีกด้วยนอกจากนั้นนางปาริชาติ ธรรมรพีภัทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ยังนำได้สมาชิกกิ่งกาชาด และจิตอาสา ร่วมกันจัดประกอบเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

                    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดทำแผนงานดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้น โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 28 ของเดือนประจำปี 2561 เป็นวันที่จิตอาสาฯ ได้รวมพลังจิตอาสาฯ ในพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขึ้น และครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ 2 ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจขึ้น ณ บริเวณลำห้วยสามพันนามในพื้นที่ หมู่ที่ 14 บ้านเขาเสวยราช ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำระยะทางย่าวกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติอย่างหนาแน่น ที่เป็นปัญหาในแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น ปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหากีดขวาทางน้ำ ในฤดูน้ำหลาก ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ ในช่วงเกิดอุทกภัย ซึ่งเป็นปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่จำนวนมาก

                           โครงการดังกล่าว ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถนำผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำทั้งหมด มาสาธิตการทำปุ๋ยหมักให้กับจิตอาสาฯ และราษฎรพื้นที่เรียนรู้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีปรองดอง และการมีส่วนร่วมการดูรักษาแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์พื้นที่ ที่ประชาชนใช้ร่วมกันเป็นอย่างดียิ่ง

ข่าว/ภาพ..วิมล ทับคง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น