X

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดงาน”เชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตร” ที่หัวหิน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดงาน”เชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตร” ที่หัวหิน

                       อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดงานเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP และตลาดเกษตรกร เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายสู่ตลาดในระดับที่สูงขึ้น   ที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

                      วันที่ 28 มิ.ย. 2561 ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน เชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP และตลาดเกษตรกร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 โดยมี นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี,นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วโปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรได้ศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินงานตลาดการบริหารจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิต ผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย และประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายสู่ตลาดในระดับที่สูงขึ้น 

                        สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ามาตรฐาน จาก 8 จังหวัดภาคตะวันตก ในการนำสินค้ามาจัดแสดง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศกาผลผลิตการเกษตรที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานGAP การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการปลผู้ผลิต การสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์ภายในงาน การแข่งขันทางผลไม้ตามฤดูกาล และการจัดนาทีทอง ลด แลก แจก ชิม ซึ่งภายหลัง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลั่นฆ้องชัย เพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการ ได้ทดลองปอกทุเรียนบางสะพาน ซึ่งเป็นทุเรียนน้องใหม่ที่กำลังออกสู่ท้องตลาด และทดลองชิมทุเรียน ซึ่งมีรสชาติหวานอร่อย และถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ที่ต้องมีการส่งเสริมต่อไป

                     นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการให้ความสำคัญกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นกระแสการรักสุขภาพของผู้บริโภค การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบการเชื่อมโยงการตลาดที่มีความรวดเร็ว ส่งตรงถึงผู้บริโภคได้อย่างท่วงที  รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถบริหารจัดการด้านการตลาดได้อย่างชาญฉลาด  สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้บริโภค ผู้ผลิต รู้จักและเข้าใจถึงมิติของผลผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP หรือแม้กระทั่งผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้การยอมรับสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานมากขึ้น

ข่าว/ภาพ  วิมล ทับคง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน