X

หยุดความรุนแรง.!! พมจ.กาญจน์เดินหน้ารณรงค์หยุดความรุนแรงต่อเด็ก

กาญจนบุรี-ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวและที่มีต่อเด็ก  ส่งผลกระทบไปถึงความเป็นอยู่  การจัดรณรงค์เพื่อยุตอความรุนแรง  เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้

น.ส.ดวงใจ อาจคงหาญ  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี   แจ้งข่าวสารมาว่า  นายอุทิศ  บุญช่วย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง  จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปี 2560 ณ  วัดโพธิ์เย็น เทศบาลตำบลลูกแก ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  วันจันทร์ที่ 4 เดือน ธันวาคม  เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นช่วงเวลาของการระดมความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว และมีจิตสำนึกในเรื่องสิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิมนุษยชน
การจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัวครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง… ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์”ด้วยคำรณรงค์“หยุด! คำร้าย…ทำลายครอบครัว” ซึ่งเน้นให้ครอบครัวเริ่มจาก จุดเล็กๆเรื่องการพูดจากันในบ้าน ให้ตระหนักถึงคำพูด ที่ใช้อาจส่งผลกระทบทำร้ายจิตใจอย่างไม่ตั้งใจ ทั้งนี้เชื่อมต่อจากแนวคิดในปี 2559 ก้าวกล้าพ้นความรุนแรง      ในกล้าที่กล่าวถึง กล้าพูดคุยด้วยเหตุผล พูดคุยโดยไม่ใช้อารมณ์ และกล้ายกย่อง   ชมเชยและไม่ทำร้ายด้วยคำพูด  โดยประเทศไทยได้เตรียมความพร้อม ยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัสดิการของประชาชน ให้ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือ     ในการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้ง และความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ    เพื่อที่จะสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนัก   ต่อประเด็นปัญหาความรุนแรง และเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และนำไปสู่การรวมพลังในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว   ซึ่งจะมีกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว  โดย ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน   ชมนิทรรศการความรู้ จากหน่วยงานต่างๆ

 

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

จตุรพร สุขอินทร์

จตุรพร สุขอินทร์

จตุรพร สุขอินทร์ ประสบการณ์วิชาชีพสื่อกว่า 30 ปี ทั้งหนังสือพิมพ์,วิทยุ,โทรทัศน์ ฯลฯ ผลิตข่าวให้สื่อส่วนกลาง เช่น เครือเนชั่น, เดลินิวส์ฯลฯ และสื่อท้องถิ่น นสพ.พิมพ์กาญจน์ รายการวิทยุ AM.Stereo 558 Mhz. สวท.กาญจนบุรี ปัจจุบันเป็นประธานอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี แม้ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี่ แต่ด้วยใจมุ่งมั่น ขออาสานำทีมร่วมสร้าง”ชานชาลาข่าวสารเมืองกาญจน์ บ้านเกิด