เส้นทางอาชีพ.!! ตลาดนัดนักเรียนปูทางหาเลี้ยงปากท้อง

 

กาญจนบุรี  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญในการเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งประสบการณ์ที่ได้จะเป็นเรื่องของการเข้าสังคมเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน การสั่งสมความคิดในการอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน รวมถึงการบริหารจัดการที่จะต้องทำด้วยกัน

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งสถาบัน ที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการทำงานของกลุ่ม เสริมให้เด็กมีโอกาสได้จัดแบ่งหน้าที่ในการทำงาน ได้คิดและตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งอาจจะนำไปสู่จุดหมายหรือไม่ นั่นคือเส้นทางการเดินของพวกเขา ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อไป แหละนี่คือ อีกหนึ่งทางที่จะเป็นโอกาสนำไปสู่ความอยู่รอดในสังคม

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น