X

ติวเข้ม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทั่วประเทศย้ำถูกต้องโปร่งใส

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดติวเข้มผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อทราบทิศทางการปรับเปลี่ยนนโยบายบริหารจัดการงบประมาณไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมย้ำเกิดความถูกต้อง โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้

(23 ก.พ.61)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รวม 225 เขต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 250 คน โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ห้องประชุม โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบทิศทางการปรับเปลี่ยนนโยบายบริหารจัดการงบประมาณ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน สามารถนำไปพัฒนาตนเองและพัฒนางานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน การคลัง  โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ และวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นผู้ให้ความรู

นายณรงค์   แผ้วพลสง   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ เพื่อที่จะพัฒนารูปแบบกลไกการทำงานให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ การบริหารงบประมาณถือเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความละเอียด ในการปฏิบัติจะต้องยึดถือระเบียบแนวปฏิบัติ ตามกฎหมายกำหนด และปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยี มีการพัฒนา การบริหารงานการเงินก็ต้องพัฒนาตาม

ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลเปิดเผยได้หลายช่องทาง เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะเชื่อมโยงตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเข้าสู่การพัฒนาประเทศ เข้าสู่สังคมไร้เงินสด

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน