X

ขนส่งบุรีรัมย์มอบขาเทียมอุปกรณ์ช่วยคนพิการจากการใช้รถใช้ถนน

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ “ Happiness for All  ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน   พร้อมมอบอุปกรณ์ ขาเทียม รถเข็น  และเตียงนอนให้กับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 58 ราย รวมมูลค่ากว่า 2.8 ล้านบาท  ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการประมูลเลขทะเบียนรถสวย เพื่อช่วยเหลือให้คนพิการได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(23 ก.พ.61)  นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ภายใต้โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่2” เพื่อมอบเป็นของขวัญปี 2561 ให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสุเทพ นิติวัฒนานนท์  ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการและผู้ประสบภัยจากรถให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดหาอุปกรณ์เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 58 ราย  ประกอบด้วย ขาเทียมระดับเหนือเข่า ระดับเข่า และระดับใต้เข่า จำนวน 51 ราย รถนั่งไฟฟ้า  พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ 5 ราย รถนั่งไฟฟ้า พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ 1 รายและเตียงนอนสามไก พร้อมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ 1 ราย รวมมูลค่าจำนวน 2,851,000 บาท  ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือให้คนพิการได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในการใช้ประกอบอาชีพได้เหมือนคนปกติทั่วไป ไม่เป็นภาระทางสังคม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ด้อยโอกาสให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า  กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้จัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.)  ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย   สำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มอบให้ครั้งนี้ ถือเป็นการมอบของขวัญเพื่อคืนความสุขให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ  เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบภัยช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น  สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เกือบเป็นปกติ และมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ โดยในปีนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ มีกำหนดการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด กท ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค.2561 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน