X

“กองกำลังสุรนารี” รับซื้อผลผลิตเกษตรกรบุรีรัมย์บรรเทาผลกระทบโควิด

กองพลทหารราบที่ 6 และกองกำลังสุรนารี เปิดรับซื้อสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร จากกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำไปประกอบอาหารเลี้ยงในหน่วยทหาร ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

(4 พ.ค.63)  นายไชยวัฒน์   จุนถิระพงศ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยพลตรีอดุลย์   บุญธรรมเจริญ   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี , นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมผู้แทนจากกรมศุลกากร ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร่วมกันแถลงข่าวที่อาคารสมานไพราม กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์    ถึงความร่วมมือระหว่าง กองพลทหารราบที่ 6 กองกำลังสุรนารี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน จ.บุรีรัมย์   เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระ รวมถึงสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ ไม่สามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร ทำให้เกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียน

กองพลทหารราบที่ 6 กองกำลังสุรนารี จึงได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้มีแนวทางที่จะช่วยเหลือเกษตรกรโดยให้หน่วยทหารในพื้นที่ ช่วยกันรับซื้อสินค้าทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับกำลังพลภายในหน่วย ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาในระยะสั้น และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งแนะนำให้กลุ่มเกษตรกร นำผลผลิตของตนเองส่งขายทางสื่อโซเชียล

นอกจากนี้ ยังได้เชิญนายด่านศุลกากรช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ มาให้คำแนะนำกับกลุ่มเกษตรกร ในการส่งสินค้าออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปด้วย ทั้งนี้สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน จ.บุรีรัมย์ มีจำนวน 231 แห่ง มีสมาชิก 221,890 คน แยกเป็นสหกรณ์ จำนวน 106 แห่ง สมาชิกจำนวน 210,000 คน และกลุ่มเกษตร จำนวน 125 แห่ง สมาชิก จำนวน 11,890 คน สมาชิกกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทำไร่ รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ และทำประมง

ด้านนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในเรื่องการทำมาค้าขาย ไม่ได้รับความสะดวกจำหน่ายได้เฉพาะในพื้นที่ ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ ซึ่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร จึงได้มีโครงการรับซื้อพืช ผัก ผลิตผลทางการเกษตรผ่านขบวนการสหกรณ์ ถือเป็นความโชคดีของเกษตรการชาวบุรีรัมย์ที่ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน และมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน