ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ใช้มาตรการปิดเมืองป้องกันโควิดระบาด

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ใช้มาตรการปิดเมือง  คัดกรองชาวต่างชาติ และทุกคนที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัด    ปิดแหล่งบริการสถานบันเทิง  งดกิจกรรมทุกประเภทที่มีคนเกิน 50 เป็นเวลา 30 วัน หากฝ่าฝืนเอาผิดตาม กม. เพื่อป้องกันการระบาดเชื้อโควิดอย่างเข้มข้น พร้อมจัดเตรียมห้องแยกโรคทุก รพ.รับมือหากสถานการณ์ระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3

(16 มี.ค.63) นายธัชกร  หัตถาธยากูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข บริเวณชั้น 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์   พร้อมแถลงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19  หลังจากประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดมียอดผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 144 ราย เสียชีวิต 1 ราย   ดังนั้นทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มข้น   โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  เดินทางเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก   ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ   จึงมีมติเห็นชอบใช้มาตรการ  “ปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุข”  โดยการคัดกรองทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  และผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดทุกคน  ทั้งที่สนามบิน  สถานีรถไฟ  สถานีขนส่งผู้โดยสาร  โรงแรมที่พัก  พร้อมทั้งใช้ระบบติดตามเฝ้าระวังไข้ตลอด 14 วัน เริ่มตั้งแต่เข้ามาในจังหวัด

พร้อมทั้งให้หยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค  ด้วยการยกเลิกกิจกรรมการชุมนุม  ประชุมสัมมนา   กิจกรรมสันทนาการ  งานประเพณี   ปิดให้บริการสถานบันเทิง หรือตลาดนัดทุกแห่ง ที่จะมีประชาชนอยู่รวมกันมากกว่า 50 คนขึ้นไป  เป็นระยะ 30 วันหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  ซึ่งหากผู้ประกอบการที่บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว   ก็จะต้องดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ กรณีที่พบผู้ป่วย   โดยการจัดหอผู้ป่วยยืนยันการวินิจฉัย  ห้องแยกโรค  ห้องความดับลบ ในทุกโรงพยาบาล หากสถานการณ์การระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งจากข้อมูลรายงานพบว่าทั้งหวัดมีผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคสะสม 567 ราย  ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว 194 ราย  ติดตามเฝ้าระวังยังไม่ครบ 14 วันจำนวน 373 ราย  แต่ยังไม่พบการผู้ป่วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า   มาตรการปิดเมืองด้านสาธารณสุขในครั้งนี้   ก็เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง  ควบคู่กับการรณรงค์ให้ประชาชนกินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนบุคคล และล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  ผู้ว่ายังกล่าวทิ้งท้ายด้วย  “เรายอมเจ็บเพื่อให้จบ  ดีกว่ามันจบแล้วเจ็บ” หรือสุภาษิตจีนที่ว่า “ยอมเสียอวัยวะ  เพื่อรักษาชีวิต”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดบุรีรัมย์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น