อบต.วังเหนือ สอนชาวบ้านทำหน้ากากอนามัยใช้เองป้องกันโควิด-ลดค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ อบรมให้ความรู้วิธีดูแลป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสอบการทำหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปสวมใส่ป้องกันตนเอง ลดค่าใช้จ่าย  ตั้ง เป้าหมายทั้งจังหวัดกว่า 1.6 ล้านชิ้น ทำได้แล้วกว่า 40 เปอร์เซ็นต์

(12 มี.ค.63) องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้วิธีดูแลป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือ COVID 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรีจิตอาสา และประชาชนที่สนใจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ เพื่อเป็นทีมวิทยากร หรือ ทีม ครู ก. ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 150 คน  ที่อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ราชการตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน

โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีนายสัญญา ชาญวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ กล่าวรายงาน โดยมีปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอบ้านด่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วม

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  รวมทั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรค    ซึ่งได้เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ และสอนการทำหน้ากากอนามัย เนื่องจากปัจจุบันหน้ากากอนามัยหาซื้อได้ยาก   เพราะมีความต้องการใช้จำนวนมาก   ซึ่งการอบรมทำหน้ากากอนามัยใช้เอง  ก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพราะหน้ากากอนามัยที่สอนให้ทำเองในครั้งนี้   สามารถซักทำความสะอาดได้

นายสมบูรณ์  สุธีระกูล  ท้องถิ่นจังหัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า  ภายหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย    มีนโยบายให้จัดอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัย   เพื่อลดปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน   ก็ได้มอบหมายให้เทศบาล และ อบต. ทุกแห่งในจังหวัด จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” โดยการสร้างทีมวิทยากร หรือทีม ครู ก. ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัยด้วย  โดยมีเป้าหมายจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองทั้งจังหวัดกว่า 1,600,000 ชิ้น ขณะนี้ทำไปแล้ว 40 เปอร์เซ็นต์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดบุรีรัมย์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น