บุรีรัมย์จัดมหกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติทำความดีถวาย “สมเด็จย่า”

สสจ.บุรีรัมย์ จัดมหกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฟรีแก่นักเรียนและประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” พร้อมสืบสานพระราชปณิธานช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากให้พ้นจากโรคในช่องปาก

(15 พ.ย.62)  นายดำรังชัย  เนตรมิตตกพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะ​ (เครื่องทองน้อย) และกล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพิธีเปิดงานมหกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 8   ที่โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด ประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกกลุ่มวัย “ฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”

ซึ่งกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น  เพื่อถวายราชสดุดีแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางทันตกรรมได้อย่างครอบคลุม เพื่อที่ประชาชนจะได้มีความรู้ความสามารถ ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ แก่ทันตบุคลากรและผู้สนับสนุนงานทันตสาธารณสุข

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และคลินิกบริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียน และประชาชนที่มาร่วมงาน, การมอบประกาศเกียรติคุณทันตบุคลากรดีเด่น และผู้สนับสนุนงานทันตสาธารณสุข , การมอบฟันเทียมพระราชทานให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย , การประกวดการส่งเสริมทันตสุขภาพ การประกวดผู้สูงอายุ    บุรีรัมย์ 80 ปี ฟันดีสุขภาพดี ,การประกวด Buriram Elder Got Talent 2020 (ประเภททีม) และประกวดแปรงฟัน(ประเภททีม) นอกจากนี้ ยังมีการจัดโรงทานอาหาร และเครื่องดื่มบริการฟรีแก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วยโดยมีข้าราชการ บุคลากรในสังกัดหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียนและประชาชนในเขต อ.กระสัง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทพ.จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า ด้วยในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ที่ถือเป็นวันรวมพลังความสามัคคีของทันตบุคลากร ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  “พระมารดาแห่งวงการทันตแพทย์ไทย” แม้ว่าพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่การสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่าน ยังคงดำเนินต่อไปด้วยน้ำพระทัย ที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาต่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในชนบทห่างไกล เพื่อนำไปสู่การมีสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ของประชาชนต่อไป ทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดฟัน การดูแลรักษาฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน การถอนฟันฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดบุรีรัมย์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น