X

เกษตรเขต 5 พร้อมขึ้นทะเบียน ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร รับนโยบายประกันรายได้ของรัฐฯ

()

สงขลา-สะเดา เกษตรเขต 5 เตรียมพร้อมการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับนโยบายประกันรายได้ของรัฐบาล หากไม่ได้ปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกร และจะถูกยกเลิกครั้งแรกในวันที่ 23 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 62  ที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับนโยบายการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ การสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ของรัฐบาล

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา บอกว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านโครงการตามมาตรการของรัฐปี พ.ศ.2562 ซึ่งขณะนี้ผ่านมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 โครงการ คือโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 และโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ ข้าว และปาล์มน้ำมัน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปาล์มน้ำมันในภาวะราคาตกต่ำ ป้องกันความเสี่ยงด้านราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ และเพื่อให้กลไกตลาดทำงานเป็นปกติ ซึ่งเกษตรกรที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้นั้น ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

ทะเบียนเกษตรกร คือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตร ที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพทางการเกษตรของครัวเรือน ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทุกปี เพื่อให้ทางราชการได้รู้ข้อมูลการเพาะปลูกของแต่ละปี ว่าเกษตรกรปลูกพืชอะไร เนื้อที่เท่าไหร่ ไว้เป็นข้อมูลประเมินภาวะผลผลิตของแต่ละปี และนำไปใช้ในการเป็นข้อมูลเพื่อรองรับมาตรการต่างๆ ตามนโยบายของภาครัฐ  

และได้รับสิทธิในการซื้อและใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น และขอเน้นย้ำให้เกษตรกร แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หากไม่ได้ปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกรและจะถูกยกเลิกครั้งแรกในวันที่ 23 มิถุนายน 2563  แต่หากเกษตรกรยังดำเนินกิจกรรมการเกษตรอยู่ก็สามารถมาแจ้งขึ้นขึ้นทะเบียนใหม่ได้ภายหลัง

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ซึ่งกำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มอบหมาย กำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ ในการรับขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และนำสื่อมวลชนดูงาน การเตรียมความพร้อมในการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสงซึ่งมีการสาธิตการปรับปรุง ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรบนแอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook ที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้นในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก  ให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และการบันทึกข้อมูลของเกษตรกรเข้าระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

สำหรับ 14 จังหวัดภาคใต้นั้น มีเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 1,189,555 ครัวเรือน รวมพื้นที่ที่มีและไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในปี 2562 เป้าหมายการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ในภาคใต้มีจำนวน 880,000 ครัวเรือน ทั้งนี้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลแล้ว ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 จำนวน 908,048 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของจำนวนเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 106.07 ของจำนวนเกษตรกรเป้าหมายในการปรับปรุง

ส่วนข้อมูลฤดูกาลผลิต ปี 2561/62 ภาคใต้ มีพื้นที่ปลูกข้าว 780,513 ไร่ เกษตรกร จำนวน 91,473 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกยางพารา 15,703,250 ไร่ จำนวนเกษตรกรกว่า 715,260 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 4,953,214 ไร่ จำนวนเกษตรกรกว่า 250,000 ครัวเรือน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ภูมริน มหันตมรรค

ภูมริน มหันตมรรค

เคยเป็นสื่อทีวีในฐานะทีมช่างภาพตั้งแต่ยุคเปิดตัว ITV. และทำข่าว นสพ.ท้องถิ่นมาก่อน และหยุดไปช่วงนึง 4 ปี เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ กลับมาก็เริ่มใหม่ในสื่อทีวี และ นสพ. จนกระทั่งปัจจุบัน 77 ข่าวเด็ด