X

“ เชิญ ชิม ชม ช็อป แชะ ” สินค้าทางการเกษตร จากวิสาหกิจชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้

สงขลา– สะเดา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขอเชิญเที่ยวงานแสดงและจำหน่ายสินค้า วิสาหกิจชุมชนภาคใต้ ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาสุราษฎร์ธานี “ เชิญ ชิม ชม ช็อป แชะ ” สินค้าทางการเกษตร จากวิสาหกิจชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ ประจำปี 2562 มีสินค้าวิสาหกิจชุมชนทั้งประเภทของสด ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าหัตถกรรมทั้งเครื่องจักสาน เสื้อผ้าบาติก  เครื่องสำอาง สมุนไพร จำนวน 46 บูธ และมีนิทรรศการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านบนท่อง จังหวัดพังงา และสวนสละลุงถัน จังหวัดพัทลุง

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา บอกว่า การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548  มุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนสามารถนำวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสม กับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิ่นนั้น ๆ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการให้บริการ และการบริหารจัดการธุรกิจในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

สินค้าและบริการที่เกิดจากการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรและบริการในพื้นที่ ซึ่งสินค้าและบริการต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจึงจำเป็นต้องพัฒนาสินค้า และบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการผลิต เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาด

และหลังจากการส่งเสริมให้สินค้าได้มาตรฐาน จะต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด  เพื่อทดสอบตลาดและพัฒนาสินค้าและบริการ ไปสู่การแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ได้ โดยงานจัดระหว่างวันที่  2 – 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาสุราษฎร์ธานี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ภูมริน มหันตมรรค

ภูมริน มหันตมรรค

เคยเป็นสื่อทีวีในฐานะทีมช่างภาพตั้งแต่ยุคเปิดตัว ITV. และทำข่าว นสพ.ท้องถิ่นมาก่อน และหยุดไปช่วงนึง 4 ปี เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ กลับมาก็เริ่มใหม่ในสื่อทีวี และ นสพ. จนกระทั่งปัจจุบัน 77 ข่าวเด็ด