X

จิตอาสาอำเภอสะเดา กว่า 500 คน ร่วมปลูกป่าจำนวน 10 ไร่ ในพื้นที่ป่าเขาเล่สะเดา

()

สงขลา – สะเดา อำเภอสะเดา จัดกิจกรรม “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ภายใต้กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ตามโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 10 ไร่ ของป่าเขาเล่  จิตอาสาทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกว่า 500 คน24 พ.ค. 62 ที่อาคารจำหน่ายสินค้าชุมชน พุทธอุทยานเขาเล่สะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศบาลเมืองสะเดา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน กำลังพลจิตอาสาพระราชทานทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน เยาวชน ร่วมกิจกรรม “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” กว่า 500 คนซึ่งนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี ได้กล่าวเปิดงาน กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  และนำกล่าวปฎิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” 3 ครั้ง ก่อนที่จะพร้อมกันเดินทาง ไปร่วมกันปลูกป่า บริเวณป่าเขาเล่สะเดา ( นอกพื้นที่ปกปัก ) เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จาก ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา เช่นต้นพะยอม ต้นตะเคียนขาว –ดำ ต้นยางนา และต้นรวงผึ้ง รวมประมาณ 400 ต้นสำหรับโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”  ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริ  ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ภูมริน มหันตมรรค

ภูมริน มหันตมรรค

เคยเป็นสื่อทีวีในฐานะทีมช่างภาพตั้งแต่ยุคเปิดตัว ITV. และทำข่าว นสพ.ท้องถิ่นมาก่อน และหยุดไปช่วงนึง 4 ปี เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ กลับมาก็เริ่มใหม่ในสื่อทีวี และ นสพ. จนกระทั่งปัจจุบัน 77 ข่าวเด็ด