X

นักเรียนโรงเรียนดัง และศิษย์เก่า กว่าครึ่งพัน ยื่นหนังสือเรียกร้องฯย้ายครูฝ่ายปกครองกลับ

สงขลา – สะเดา เด็กนักเรียนโรงเรียนสะเดา “ ขรรค์ชัย กัมพลานนท์อนุสรณ์ ” กว่า 600 คน และตัวแทนศิษย์เก่า รวมตัวยื่นหนังสือต่อ นายอำเภอสะเดา และส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อขอย้ายครูวีนัส ครูฝ่ายปกครอง ให้กลับคืนมา เพื่อสานต่อโครงการแก้ปัญหายาเสพติด รวมถึงโครงการอื่นๆในโรงเรียน

27 ก.พ.62 ที่ศาลาประชาคมอำเภอสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เด็กนักเรียนโรงเรียนสะเดา “ ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ” ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึง 3 และ ม.ปลาย ชาย – หญิง กว่า 600 คน ได้ไปรวมตัวกัน เพื่อยื่นหนังสือต่อนายชวกิจจ์  สุวรรณคีรี  นายอำเภอสะเดา กรณีขอให้ย้าย นายวินัส บุญฤทธิ์ ครูฝ่ายปกครอง ซึ่งสอนวิชาลูกเสือ และเป็นผู้ดูแลในเรื่องป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเรื่องชู้สาว ภายในโรงเรียน ซึ่งครูวินัสฯ เป็นที่รักใคร่ของศิษย์ ทั้งรุ่นปัจจุบัน และศิษย์เก่า รวมถึง ครู อาจารย์ ในโรงเรียนโดยเด็กนักเรียนได้ถือป้าย ไวนิล เขียนข้อความ “ท่านผู้ว่าคะ ขอเป็นที่พึ่งของชาวสะเดา กรุณาย้ายครู วีนัส บุญฤทธิ์ กลับคืนมาให้ชาวสะเดานะคะ และ “ท่านผู้ว่าครับขอครูวีนัสคืนมาให้พวกเรานะครับ “พร้อมทั้งมีรุ่นพี่ และศิยษ์เก่าได้ผลัดเปลี่ยนกันออกมาพูด และแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รีบดำเนินการย้ายครูวีนัสฯกลับมาที่โรงเรียนสะเดา “ ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ” อีกครั้งเพื่อสืบสานงานและโครงการต่างๆที่หยุดชะงักลง ซึ่งนายชวกิจจ์  สุวรรณคีรี  นายอำเภอสะเดา ได้รับหนังสือจากตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนสะเดา“ ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ”  พร้อมทั้งยืนยันว่าจะรีบประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนางสาว ณัฏพร ธัมสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ม.5/5 ตัวแทนกองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนสะเดา “ ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ” บอกว่า การที่ย้ายครูวีนัสฯ ไปจากโรงเรียนส่งผลกระทบกับจิตใจ และการเรียน เนื่องจากมีกิจกรรม หรือโครงการต่างๆได้ล้มเลิกไป เช่นโรงเรียนวิถีพุทธ / โรงเรียนพุทธศาสนา  เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายเฝ้าระวังต่างๆ  และอีกหลายโครงการกำลังจะถูกยกเลิก  เนื่องจากครูวีนัสฯเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง  ในการดำเนินการหลายๆกิจกรรม รวมถึงเรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในโรงเรียน

ซึ่งขณะครูวีนัสฯ อยู่จะดูแลเข้มงวด แต่ปัจจุบันเด็กไม่เกรงกลัว  ล่าสุดเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา มีการตรวจพบเด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้น นำยาบ้า จำนวน 49 เม็ด ไปขายในโรงเรียน และถูกควบคุมตัวส่งสถานพินิจจังหวัดสงขลา จึงอยากให้ครูวีนัสฯกลับมาดูแลเด็กๆ ซึ่งครูวินัสฯเปรียบเสมือนพ่อคนที่สองของเด็กๆ เชื่อว่าจะสามารถดูแลเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้ดี เหมือนที่ผ่านมาทางด้านนายวาทิศ บุญยปราการ อดีตครูโรงเรียนสะเดา “ ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ”และเป็นคณะกรรมการการศึกษา โรงเรียนสะเดา “ ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ” บอกว่า ในวันนี้ได้เป็นตัวแทนเด็กนักเรียน ครู ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รับและจะนำเรื่องดังกล่าว  เข้าที่ประชุมกับทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ตามที่มีข้อเรียกร้อง โดยจุดประสงค์หลักๆที่พอสรุปได้  ก็คือขอให้พิจารณาย้ายครูวีนัสฯกลับมา ดูแลเด็กนักเรียน

ซึ่งนอกจะเป็นความประสงค์ของเด็กๆแล้วทางครูวีนัสฯก็ต้องการเช่นนั้น  และหลังจากที่ครูวีนัสฯย้ายไปอยู่ที่อื่นสภาพภายในโรงเรียนก็แย่ลง ทั้งในเรื่องยาเสพติด และชู้สาว ทำให้ชื่อเสียงโรงเรียนมีความเสื่อมเสีย แม้ว่าในปัจจุบันแม้จะมีครู อาจารย์ ดูแลเรื่องต่างๆเหล่านี้ แต่ส่วนตัวเชื่อว่าการเอาใจใส่ การดูแล ความทุ่มเทต่างๆ ครูวีนัสฯเป็นผู้ที่ทำได้ดีกว่า และอยากให้ครูวีนัสฯกลับมาทำงานตรงนี้ ในช่วงบั้นปลายก่อนเกษียณ ซึ่งมีเวลาอีกประมาณ 4 ปี และจะได้มอบหมายให้คนอื่นทำหน้าที่นี้ต่อไปสำหรับมูลเหตุการณ์ย้ายครูวีนัสฯไปจากโรงเรียนสะเดา “ ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ” เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือน มิ.ย. 61 เมื่อเกิดกระแสความไม่พอใจการทำงานของผู้อำนวยการฯคนก่อน จนทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นภายในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูได้ประท้วงและเรียกร้อง ให้ผู้อำนวยการฯออกมาชี้แจงแต่ไม่ได้รับคำตอบ  จนมีการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านนายอำเภอสะเดา จนผู้อำนวยการฯ ถูกย้ายไปในที่สุดจากนั้นวันที่ 12 มิ.ย. 61 ก็มีกระแสข่าวทางอินเตอร์เน็ตว่าจะย้ายครูวีนัสฯ ซึ่งเป็นผู้ที่เรียกร้องให้ผู้อำนวยการคนก่อนมาชี้แจ้ง ย้ายไปทีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 16  โดยให้เหตุผลว่าเพื่อแก้ไขอัตรากำลังที่ขาดแคลน โดยให้ไปรายงานตัวในวันรุ่งขึ้น ซึ่งนักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านใน อ.สะเดา ได้ทำการชุมนุมเรียกร้องขอความเป็นธรรม จนในที่สุดนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ ) ได้เดินทางมารับทราบปัญหาและพูดคุย ให้ย้ายครูวีนัสฯกลับมายังโรงเรียนสะเดา“ ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ตามเดิมและในวันที่ 12 ต.ค.61 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  มีคำสั่งย้ายครูวีนัสฯ ไปดำรงตำแหน่งที่  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ  ประชาสรรค์ ซึ่งทางครูวีนัสฯได้ทำหนังสือขอระงับย้าย  ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แต่ไม่ได้รับอนุญาต จนในที่สุดก็มีหนังสือ  ให้เดินทางไปรายงานตัวที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โดยครูวีนัสฯได้ไปรายงานตัวเมื่อ 23 พ.ย.61 ซึ่งหลังจากที่ครูวีนัสฯ ย้ายไป  ภายในโรงเรียนฯ ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์ยาเสพติด  ทางเด็กนักเรียน ศิษย์เก่า จึงได้รวมตัวกันอีกครั้ง  ในการเรียกร้องให้ย้ายครูวีนัสฯกลับมา ซึ่งอย่างน้อยเพื่อให้มามอบหมายงานต่างๆ ให้กับคนอื่นที่มีความสามารถ ไม่ใช่ย้ายไปแบบกระทันหันแบบที่ผ่านมา

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ภูมริน มหันตมรรค

ภูมริน มหันตมรรค

เคยเป็นสื่อทีวีในฐานะทีมช่างภาพตั้งแต่ยุคเปิดตัว ITV. และทำข่าว นสพ.ท้องถิ่นมาก่อน และหยุดไปช่วงนึง 4 ปี เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ กลับมาก็เริ่มใหม่ในสื่อทีวี และ นสพ. จนกระทั่งปัจจุบัน 77 ข่าวเด็ด