X

“นิพนธ์”นำทีม เร่งฟื้นฟูน้ำเน่าเสียคลองสำโรง และน้ำท่วมขัง เมืองสงขลา

()

สงขลา – สะเดา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมองค์การจัดการน้ำเสีย โยธาธิการและผังเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท .) เร่งฟื้นฟูคลองสำโรงสงขลา ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง เมืองสงขลา และน้ำเน่าเสีย

 

12 พ.ค. 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ปัญหา  น้ำเสียคลองสำโรง เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา พร้อม โดยมี นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ ผู้ตรวจกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานประธานรัฐสภา นายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศบาลมนตรีนครสงขลา นายธนรัตน์ ตุละธน รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พมจ.จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมรายงานข้อมูล ณ บริเวณสะพานแยกสำโรง

ทั้งนี้ รมช.มหาดไทย ได้ให้ความสำคัญ ในการที่จะหาแนวทางแก้ไข เพื่อฟื้นฟูคลองสำโรง  ให้มีความสะอาด มีศักยภาพในการระบายน้ำ  ให้ได้ดีขึ้น ซึ่งจากการสำรวจพบว่า  คลองมีปัญหาตื้นเขิน คันคลองบางช่วงมีระดับต่ำ และมีผู้อาศัยอยู่บริเวณแนวคลองสำโรง อย่างหนาแน่น

ซึ่งส่งผลต่อการระบายน้ำ ทั้งยังมีขยะและสิ่งปฏิกูลจำนวนมาก ที่ถูกนำมาทิ้งลงคลอง จนทำให้น้ำมีคุณภาพต่ำ มีสีดำ เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งรมช.มหาดไทย ได้มอบหมายให้ทางองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) หาแนวทางแก้ไขปัญหาคลองสำโรงให้ได้  เพราะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน

สำหรับคลองสำโรง เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างเทศบาลนครสงขลา  กับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นเส้นทางสัญจรมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทย กับทะเลสาบสงขลา และเมื่อมีชุมชนมากขึ้น เส้นทางแห่งนี้  ก็เริ่มมีปัญหาในเขตชุมชน จึงต้องมีการวางแผนเรื่องการบำบัดน้ำเสีย ควบคู่ไปกันไป

ทั้งนี้ ผอ.อจน.ได้รายงานความก้าวหน้า  ของการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ  ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย ระยะที่ 1 เทศบาลนครสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จังหวัดสงขลา โดยจะเป็นการรวมน้ำเสีย ซึ่งปัจจุบันถูกระบายลงสู่คลองสำโรงโดยตรง  เป็นปริมาณมาก เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญ  ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง รวมทั้งบรรเทาปัญหาด้านความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของพี่น้องประชาชน ในชุมชนริมคลองสำโรงอย่างเป็นระบบ  ได้อย่างยั่งยืน

ต่อจากนั้น รมช.มหาดไทย ได้ลงเรือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย  บริเวณคลองสำโรงอย่างใกล้ชิดบริเวณ ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 2  พร้อมทั้ง ร่วมปล่อยจุลินทรีย์ชนิดน้ำ เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย และลดการเกิดกลิ่นจากน้ำขัง ในคลองสำโรง

รมช.มหาดไทยบอกว่า วันนี้ได้เชิญส่วนราชการ  ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  มาสำรวจคลองสำโรง  เพื่อแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานาน โดยการดำเนินการแก้ไขนั้น  จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังในเมืองสงขลา และแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสำโรง

ในส่วนของกรมโยธาฯ เองก็ได้ทำเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ  ไว้ระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งวันนี้ได้รับการยืนยันจากรองนายกเทศบาลเมืองเขารูปช้างว่า จะสามารถเคลียร์เรื่องพื้นที่ได้แล้วเสร็จ ถ้าสามารถเคลียเรื่องพื้นที่ได้ กรมโยธาธิการและผังเมือง  ก็สามารถตั้งงบประมาณต่อเนื่อง  จากโครงการเก่าที่สำเร็จไปแล้วได้ และเนื่องจากก่อนหน้านี้มีปัญหา  ในเรื่องของที่ดิน ซึ่งถ้าเทศบาลเมืองเขารูปช้างสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ก็จะสามารถ หางบประมาณมาทำการต่อไป

อันนี้นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และยังเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายตลิ่ง ควบคู่ไปกับการทำท่อระบายน้ำเสีย เพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงไปในคลองสำโรง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ภูมริน มหันตมรรค

ภูมริน มหันตมรรค

เคยเป็นสื่อทีวีในฐานะทีมช่างภาพตั้งแต่ยุคเปิดตัว ITV. และทำข่าว นสพ.ท้องถิ่นมาก่อน และหยุดไปช่วงนึง 4 ปี เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ กลับมาก็เริ่มใหม่ในสื่อทีวี และ นสพ. จนกระทั่งปัจจุบัน 77 ข่าวเด็ด