X

“นิพนธ์”มอบโฉนดที่ดิน เพื่อความมั่นคง เป็นของขวัญปีใหม่ ให้ชาวสงขลา

()

สงขลา – สะเดา  นิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย เดินหน้ามอบ “โฉนดที่ดิน เพื่อความมั่นคง เป็นของขวัญปีใหม่ นำไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน”  สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้ประชาชนชาวสงขลา

วานนี้ ( 14 มกราคม 2565 ) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์  บุญญามณี รมช.กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ภายใต้กิจกรรม “โฉนดที่ดิน เพื่อความมั่นคง เป็นของขวัญปีใหม่ ไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน”

โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นายอำเภอเทพา ตลอดจนถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้รับมอบ โฉนดที่ดิน ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายนิพนธ์ฯ บอกว่า ขอแสดงความยินดีกับประชาชน ที่ได้รับโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ ของสังคม แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกิน ของเกษตรกร ปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน และแนวเขตพื้นที่ป่า ที่ไม่ชัดเจน รวมถึงเพื่อให้โฉนดที่ดิน ที่ได้ เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือโดยทั่วไป

ประชาชนจะมีความมั่นคง ในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เข้าถึงแหล่งเงินทุน นำมาพัฒนาที่ดิน เพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ซึ่งกรมที่ดินได้พยายามเร่งรัด ในการที่จะเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน ให้แก่ประชาชนให้เร็วที่สุด โดยจะพยายามขยายพื้นที่ ในการเดินสำรวจ ออกโฉนดให้ประชาชน เพราะเราถือว่า ที่ดินคือชีวิต ของพี่น้องประชาชน ที่ดินจะลดความเหลื่อมล้ำ ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

“ที่สำคัญคือ ให้พี่น้องประชาชน มีที่ทำกิน สร้างรายได้ ให้แก่ครอบครัว  ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้ออกโฉนดที่ดินตั้งแต่ปี 2563 -ปัจจุบัน ดำเนินการไปแล้ว 7,697 แปลง 22,972 ไร่ โดยใช้อัตรากำลัง เจ้าหน้าที่สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจาย ไปในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย โดยโฉนดที่ดิน ที่จะมอบในวันนี้ เป็นโฉนดที่ดิน ที่ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 42 ราย 48 แปลง  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จะพยายามอย่างดีที่สุด ในการเร่งรัด ออกโฉนดที่ดิน ให้พี่น้องประชาชน “ นายนิพนธ์ฯบอก

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดสงขลา-พัทลุง-สตูล-นครศรีธรรมราช ได้เข้าดำเนินการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน ในท้องที่ บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปรากฏว่า มีที่ดินบางแปลง ที่ไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้ ทันปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์เดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินฯ ได้ประสาน ไปยังสำนักมาตรฐาน การออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน ให้ดำเนินการประสาน ไ ปยังกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบเขต ก่อนออกโฉนดที่ดิน จึงได้พิจารณา ลงนามโฉนดที่ดิน ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ในส่วนที่พึงออกโฉนดที่ดิน ได้ จำนวน 48  แปลง เพื่อเป็นการ ส่งมอบ ความมั่นคง ในเรื่องที่ดิน และถือว่าเป็นต้นทุน ทางเศรษฐกิจ ภาคครัวเรือน ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบแหล่งเงินทุน อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับส่งมอบ ของขวัญปีใหม่ ให้กับ พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ อันจะนำไปสู่ความมั่งคั่ง และ ยั่งยืน สำหรับผู้ครอบครอง ทำประโยชน์ในที่ดิน ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ภูมริน มหันตมรรค

ภูมริน มหันตมรรค

เคยเป็นสื่อทีวีในฐานะทีมช่างภาพตั้งแต่ยุคเปิดตัว ITV. และทำข่าว นสพ.ท้องถิ่นมาก่อน และหยุดไปช่วงนึง 4 ปี เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ กลับมาก็เริ่มใหม่ในสื่อทีวี และ นสพ. จนกระทั่งปัจจุบัน 77 ข่าวเด็ด