X

สงขลา พร้อมเปิดเมืองเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยว ผ่านด่านชายแดนฯ

สงขลา- สะเดา จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 ควบคู่กับการกำหนดมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค พร้อมซักซ้อมการเปิดรับนักท่องเที่ยวผ่านด่านพรมแดนสะเดา

จังหวัดสงขลา ได้กำหนดเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวระยะที่ 2 ตามนโยบายรัฐบาล โดยนำร่องพื้นที่ 3 อำเภอเศรษฐกิจ ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสะเดา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวได้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นี้ จึงได้ร่วมประชุมหารือและวางแนวทางเบื้องต้น

โดย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 (1-31 ธ.ค. 64 ) และการกำหนดมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  มีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ออกเป็น 4 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ Vaccine coverage ประชากรในจังหวัดสงขลา มีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วไม่น้อยกว่า 75 %, มาตรฐานสถานประกอบการปลอดภัย สถานประกอบการต้องผ่านมาตรฐาน SHA+/ TSC/ Covid free setting มากกว่า 70%, อัตราการติดเชื้อเฉลี่ยรายสัปดาห์ต่อแสนประชากร ไม่เกิน 20 คนต่อแสนประชากร หรือไม่เกิน 300 คนต่อวัน, สถานการณ์เตียงของโรงพยาบาล เตียงสีเหลืองและสีแดงควรมีอัตราการครองเตียงไม่เกิน 80% และมีการเตรียมโรงแรม state quarantine ไว้รองรับนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุจำเป็น

ในเฟสแรก (วันที่ 16- 31ธ.ค.2564 ) เปิดเฉพาะด่านสะเดาและอนุญาตให้กับกรุ๊ปทัวร์ที่มากับรถบัสเท่านั้น จากนั้นจะมีการประเมินเพื่อเปิดเฟสที่ 2 ( 1 ม.ค.2565 ) จะอนุญาตให้กับรถยนต์ส่วนตัว และเฟส 3 สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ซึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องมีและดำเนินการคือหนังสือเดินทาง (มาเลเซียอนุญาตปกติ 30 วัน) ต้องลงทะเบียน Thailand pass อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง ผลการตรวจ RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง ,ใบรับรองการฉีดวัคซีน,ประกันสุขภาพ 50,000 USD, หลักฐานการยืนยัน จองโรงแรม SHA Extra + และ จะต้องตรวจ ATK Professional ณ จุดที่กำหนด

นอกจากนี้ในที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานภาพรวมแนวทางการเปิดรับนักเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งการเตรียมความพร้อมเปิดด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย ควบคู่กับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้มีความพร้อมอย่างสูงสุด การรายงานข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA SHA+ SHA Extr plus ในจังหวัดสงขลา ซึ่งในส่วนของ SHA มีสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย แล้วจำนวน 289 ราย จากทั้งหมด 369 ราย และผ่านมาตรฐาน SHA Plus จำนวน 28 ราย จากทั้งหมด 72 ราย

สำหรับภาพรวมการให้บริการวัคซีนในพื้นที่สงขลา ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 64 สามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 ได้ร้อยละ 74 วัคซีนเข็มที่ 2 ได้ร้อยละ 63.88 และคาดว่าจะสามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ครบ70% ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา

ด้านนายเกชา เบ็ญจคาร นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม บอกว่าเมืองชายแดนซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลฯมีความพร้อมอยู่แล้ว แต่ต้องอิงผู้ประกอบการด้วยเพราะธุรกิจเป็นของผู้ประกอบการ ในเบื้องต้นมีการขออนุญาต SHA SHA+ ไปแล้วประมาณ 5 แห่ง (ในเครือเอ็มบีไอ กรุ๊ป ) ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติแต่คงเรียบร้อยก่อนวันที่ 16 ธ.ค.ซึ่งตนเองได้นำเสนอต่อการท่องเที่ยวว่า หากมีทัวร์เข้ามาให้พักในพื้นที่ก่อน 1 คืนและก่อนกลับอีก 1 คืน เพราะมีที่เที่ยวรองรับซึ่งรถทัวร์สามารถไปได้สะดวก เช่นวัดเขารูปช้าง เขาเล่ เป็นต้น

“ในส่วนของเอ็มบีไอฯ ก็มีสวนไดโนเสาร์ กิจกรรมรถ ATV ศูนย์อาหารซึ่งมีอาหารไทย -จีนพร้อม และยังมีสปาที่ใหญ่ที่สุดใน จ.สงขลา ซึ่งหากนักท่องเที่ยวไม่มีการพักในพื้นที่เลย เราก็ไม่ได้อะไรคือไม่เห็นภาพในการเปิดเมือง นอกจากนี้ยังมีห้องคาราโอเกะก็น่าจะให้เขาเปิด ถึงแม้กิจการประเภทนี้ยังไม่ได้รับอนุญาต แต่นักท่องเที่ยวซึ่งมากับทัวร์หรือกลุ่มเดียวกัน หากอยากจะสนุกสนานก็น่าจะเปิดให้เขา ซึ่งเป็นห้องส่วนตัวขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนตัวได้นำเสนอต่อที่ประชุม รวมถึงชี้แจงเป็นการส่วนตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

สำหรับการนำร่องเปิดเมืองหรือเปิดประเทศใหม่ๆเชื่อว่าคงไม่ได้รับอะไรเยอะ แต่ให้ได้ชื่อว่าเปิดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดี นอกจากนี้ยังได้นำเสนอกรณีในกลุ่มข้าราชการของประเทศมาเลเซียเช่น ทหาร ตำรวจ ศุลกากร ซึ่งมักจะเข้ามากิน มาใช้จ่ายในพื้นที่เป็นประจำ ในวันที่ 16 ที่จะถึงนี้ให้เขาขับรถส่วนตัวมาได้โดยไม่ต้องตรวจหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ในวันที่ 16 ธ.ค.ทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดเมือง แต่หากทัวร์ของมาเลเซียยังไม่เปิด ก็น่าจะเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้เข้ามาก่อน” นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขามบอก

อย่างไรก็ดีจะมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมของส่วนราชการต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 7 ธ.ค. 64 ณ ด่านพรมแดนสะเดา และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจะให้มีการประชุมเพื่อกำหนดการวางแนวทางต่างๆต่อไปอีกในวันที่ 9 ธ.ค. 64

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ภูมริน มหันตมรรค

ภูมริน มหันตมรรค

เคยเป็นสื่อทีวีในฐานะทีมช่างภาพตั้งแต่ยุคเปิดตัว ITV. และทำข่าว นสพ.ท้องถิ่นมาก่อน และหยุดไปช่วงนึง 4 ปี เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ กลับมาก็เริ่มใหม่ในสื่อทีวี และ นสพ. จนกระทั่งปัจจุบัน 77 ข่าวเด็ด