X

ทม.สะเดาผุดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ทุน 1,800 ล้านบาท เชื่อไม่กระทบชุมชน

สงขลา – สะเดา ขยะล้น เทศบาลเมืองสะเดาจัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ผุดเป็นโรงพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท  เชื่อทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ เร่งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

วันนี้ ( 28 กันยายน 64 ) ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

โดยมีนายวัชชพล ปริสุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา เป็นประธานร่วมกับ รศ.สุรพล ผดุงทน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้แทนจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา รวมถึงประชาชนจากชุมชนบ้านหน่ำฮั้ว ชุมชนทับโกบ ชุมชนทุ่งปราบ ชุมชนเขาเล่ ตัวแทนมัสยิดแกหลัง ประธานกลุ่มแม่บ้าน กรรมการชุมชน อสม .เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 200 คน

ทั้งนี้เทศบาลเมืองสะเดาเป็นชุมชนเมือง ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว ทำให้ประสบปัญหาด้านต่างๆเช่น ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และด้านขยะมูลฝอยชุมชน โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยนับวันยิ่งเป็นปัญหาที่มีความวิกฤตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองสะเดา มีการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบในพื้นที่ประมาณ 96ไร่ มีขยะรายวันมากกว่า 80 ตันต่อวัน และปัจจุบันมีขยะสะสมมากกว่า 500,000 ตัน ทำให้ประสบปัญหาขยะล้นหลุมฝังกลบ

จากความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วยเทศบาลเมืองสะเดาเป็นเจ้าภาพ Cluster ในการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จ.สงขลา ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีนโยบายจัดทำ “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมันที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

นายวัชชพล ปริสุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองสะเดาบอกว่า ประโยชน์ที่จะได้คือขยะจะถูกกำจัดด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้กลิ่น ไร้ควัน ไม่มีน้ำเสีย และขยะจะหมดไปจากบ่อขยะเทศบาลเมืองสะเดา เพราะว่าเทศบาลเมืองสะเดาเป็น Cluster หนึ่ง ใน อ.สะเดา ที่ท้องถิ่นโดยรอบนำขยะมาทิ้งที่นี่ ซึ่งบ่อขยะที่ใช้กำจัดขยะโดยวิธีเก่าๆ คือการฝังกลบเป็นการกลบขยะไว้เฉยๆเพื่อให้ย่อยสลายเอง ซึ่งขยะพลาสติกเราก็รู้อยู่แล้วว่าร้อยปีก็ไม่มีการสลาย

ฉะนั้นการริเริ่มโครงการที่จะทำโรงไฟฟ้าที่จะกำจัดขยะ ซึ่งมีเทคโนโลยีในการกำจัดควันพิษ น้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นโอกาสดีที่ประชาชนทุกคนจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้แน่นอน รวมทั้งเราจะให้มี กองทุนรอบโรงไฟฟ้า ที่พี่น้องประชาชนจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ ในวันนี้เพิ่งเริ่มนับหนึ่ง ที่ประชาชนได้รับทราบว่าเทศบาลฯจะเริ่มดำเนินการ ซึ่งต้องมีการรวบรวมข้อมูลเสนอตามขั้นตอน คงต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี ถึงจะเริ่มดำเนินการสร้างได้

สำหรับบ่อขยะของเทศบาลเมืองสะเดาเริ่มตั้งแต่ประมาณ ปี 2543 มีการฝังกลบมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันบ่อที่ 2 ที่ 3 ก็กำลังจะกลบ ก็จะมีบ่อที่ 4 ที่ 5 ก็ไม่จบสิ้น เพราะฉะนั้นโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะน่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนที่สุด นายกเทศมนตรีเมืองสะเดาบอก

โรงไฟฟ้าระบบปิด เบื้องต้นจะจัดสร้างอยู่ใกล้บ่อขยะเก่าของเทศบาลเมืองสะเดา บนเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ ซึ่งบริษัทเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เงินลงทุนประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งจะผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าฯ เทศบาลฯจะมีรายได้จากภาษีการจัดตั้งโครงการ และยังก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนบริเวณรอบโครงการ ซึ่งผู้เข้ารับฟังส่วนหนึ่งแสดงความวิตกกับมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการนี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ภูมริน มหันตมรรค

ภูมริน มหันตมรรค

เคยเป็นสื่อทีวีในฐานะทีมช่างภาพตั้งแต่ยุคเปิดตัว ITV. และทำข่าว นสพ.ท้องถิ่นมาก่อน และหยุดไปช่วงนึง 4 ปี เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ กลับมาก็เริ่มใหม่ในสื่อทีวี และ นสพ. จนกระทั่งปัจจุบัน 77 ข่าวเด็ด