X

วุ่น พบอาจารย์ มอ.หาดใหญ่ติดเชื้อโควิด -19 โรงเรียนที่มีเด็กเสี่ยงสั่งหยุดการเรียนฯ

สงขลา – สะเดา ประกาศโรงเรียนคุณธรรมวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกาศหยุดการเรียนการสอนรวม 10 วัน เพื่อทำความสะอาดโรงเรียน เหตุมีนักเรียน 1 คน มีความเสี่ยงเนื่องจากสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด – 19 จากจังหวัดกระบี่ ส่วนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) หาดใหญ่ กลุ่มเสี่ยงจำนวน 150 คน จะทราบผลการตรวจวันนี้ ภาคบ่ายจะมีการแถลง

25 ธ.ค. 63 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา ตั้งอยู่ที่ ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับการประสานจากผู้ปกครองนักเรียน ว่ามีเด็กนักเรียน 1 คน มีความเสี่ยงเนื่องจากสัมผัสผู้กับผู้ป่วยโควิด-19 จาก จ.กระบี่ ซึ่งนักเรียนคนดังกล่าวกำลังจะไปรับการตรวจหาโควิด – 19 ในวันนี้  ( 25-12-63 )

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนคุณธรรม จึงขอประกาศหยุดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข และหากทราบผลการตรวจของนักเรียนคนดังกล่าวแล้ว ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยเร็วที่สุด

ส่วนวานนี้ ( 24 ธ.ค. 63 ) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ออกแถลงการณ์กรณีพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ว่าตามที่ได้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียงนั้น จ.สงขลาได้ดำเนินการค้นหา คัดกรอง แยกสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 180 ราย

แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 ซึ่งเดินทางมาจากสมุทรสาครได้ดำเนินการตรวจแล้ว 169 ราย ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 158 ราย อยู่ระหว่างการรอผลตรวจอีก 11 ราย กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มบิ๊กไบค์ซึ่งเดินทางกลับจากเกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการตรวจ 11 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 10 ราย และพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย ซึ่งขณะนี้กำลังรักษาตัวและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 63 ขณะเดียวกันทางทีมแพทย์ได้ดำเนินการสอบสวนโรคอย่างเร่งด่วนแล้ว

ล่าสุดเมื่อเวลา 21.00 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) หาดใหญ่ ได้ออกหนังสือประกาศ โดยระบุว่า เนื่องจากมีการระบาดของโควิด-19 และมีปัจจัยเสี่ยงในเขตพื้นที่คณะวิทยาการจัดการ โดยทราบเบื้องต้นว่าบุคลากรของคณะจำนวน 1 ราย มีผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวก

จากนั้นทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยได้ รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอก ใหม่ในประเทศ และโดยเฉพาะในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อป้องกันและสกัดวงจรการ แพร่กระจายการติดเชื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จึงขอประกาศกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและ การสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ดังนี้

1. งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 25 ธ.ค. 63 จนกว่าจะมี ประกาศกำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น โดยให้ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือการจัดการเรียนการสอน รูปแบบอื่นที่ไม่มีการรวมกลุ่มกันในชั้นเรียน

2. ในกรณีที่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในคลินิก หรือรายวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติการ วิทยานิพนธ์ ขอให้หลักสูตรบริหารจัดการให้สามารถเรียน หรือปฏิบัติการด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด

3. สำหรับการฝึกงานทุกรูปแบบ รวมถึงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (WIL) หรือสหกิจ ศึกษา ในพื้นที่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับนักศึกษา เพื่อพิจารณา ปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือยกเลิกหากพิจารณาแลัวเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง หรือจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน

4. ให้คณะเตรียมห้องเรียนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่ขาดความพร้อมด้าน อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือมีข้อจำกัดด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อันอาจนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมในการเข้าเรียน ระบบออนไลน์และให้ใช้มาตรการที่เข้มงวดในการดูแลและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โดยเฉพาะการจัดการ social distancing

ทั้งนี้ อาจารย์ท่านดังกล่าว เป็นทำการสอนนักศึกษาประมาณ 150 คน ขณะนี้ได้นำนักศึกษาทั้ง 150 เข้าตรวจเชื้อโควิด-19 แล้ว และนำนักศึกษาทั้งหมดเข้ากักตัวตามมาตรการควบคุมโควิด-19 ส่วนผลตรวจจะออกในวันนี้ ( 25-12 – 63 )

ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีการแถลงข่าว “ ม.อ. ยืนยันปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ภูมริน มหันตมรรค

ภูมริน มหันตมรรค

เคยเป็นสื่อทีวีในฐานะทีมช่างภาพตั้งแต่ยุคเปิดตัว ITV. และทำข่าว นสพ.ท้องถิ่นมาก่อน และหยุดไปช่วงนึง 4 ปี เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ กลับมาก็เริ่มใหม่ในสื่อทีวี และ นสพ. จนกระทั่งปัจจุบัน 77 ข่าวเด็ด