X

ทม.สะเดา กับ ม.ทักษิณ MOU ออกแบบสถาปัตยกรรม-การตลาด “พุทธอุทยานเขาเล่ “

สงขลา – สะเดา เร่งผลักดันพุทธอุทยานเข่าเล่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองสะเดาและมหาวิทยาลัยทักษิณจับมือบันทึกข้อตกลงร่วมออกแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้างรวมถึงงานศิลปกรรม และกลยุทธ์ทางการตลาด เชื่อประชาชนได้รับผลประโยชน์ในระยาว

2 ต.ค.63 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ได้จัดพิธีลงนาม ( MOU ) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเทศบาลเมืองสะเดา กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีนายสุเมธ ศศิธร นายกเทศฒนตรีเมืองสะเดา นางอภิญญา มีชัยชนะ รองปลัดเทศบาลเมืองสะเดา นางนัยนา เรืองวรุณวัฒนา  ประธานมูลนิธิพุทธอุทยานเขาเล่สะเดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ไทยเจริญ  คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณจิตร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร่วมการลงนามในครั้งนี้

จุดชมวิวเขาเล่ทะเลหมอก

สำหรับเทศบาลเมืองสะเดามีนโยบายในด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้จัดทำโครงการพุทธอุทยานเขาเล่ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งบริเวณพุทธอุทยานเขาเล่ ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน คือส่วนที่เป็นผืนป่า ซึ่งคงความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม เทศบาลเมืองสะเดาได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ. )

และโซนพุทธอุทยาน ได้มีการก่อสร้าง พระพุทธนิมิตพิชิตมาร หน้าตักกว้าง 22 เมตร ความสูงพร้อมเครื่องทรง 59 เมตร นอกจากนี้ยังมีสมเด็จเจ้าพะโคะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หน้าตักกว้าง 15 เมตร ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยหลวงปู่ทวด  พระโพธิสัตว์กวนอิม พระอรหันต์จี้กง เจ้าพ่อเสือ และพระศรีอริยเมตไตร การก่อสร้างสังเวชนียสถาน 4 ตำบล เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

สุเมธ ศศิธร
นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา

ทั้งนี้การบันทึกข้อตกลงมีจุดประสงค์หลักๆคือ เพื่อออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และงานโครงสร้างรวมถึงงานศิลปกรรม ( ประติมากรรม จิตรกรรม และงานตกแต่งอื่นๆ ) และงานภูมิสถาปัตยกรรมทั้งระบบ นอกจากนั้นยังเป็นการจัดลำดับความสำคัญของตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่ 2 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย. 65

นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดาบอกว่า พุทธอุทยานเขาเล่มีความสวยงามตามธรรมชาติอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว เมื่อมีการสร้างในส่วนของสถาปัตยกรรมต่างๆประกอบขึ้นมาและแล้วเสร็จ ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้มีข้อมูลของนักท่องเที่ยวเข้ามาใน จ.สงขลาผ่านด่านพรมแดนสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ปีละกว่า 4 ล้านคน รวมกับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วประมาณ 7 ล้านคนต่อปี หากพุทธอุทยานเขาเล่เกิดขึ้นได้ก็จะเป็นแหล่งกระจายรายได้ เป็นแหล่งทำมาหากินให้แก่ประชาชนใน อ.สะเดา ให้อยู่กันอย่างมีความสุข สมดังที่ว่า “ สะเดาเมืองน่าอยู่ ”

ในส่วนที่ถูกมองว่าการก่อสร้างบริเวณพุทธอุทยานเขาเล่มีความล่าช้าหลายปีแล้วยังไม่ค่อยมีความคืบหน้า ขอชี้แจงว่าการก่อสร้างเป็นงานศาสตร์และศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้อง  ที่สำคัญส่วนที่ก่อสร้างโดยเฉพาะบริเวณองค์พระเป็นเงินที่ประชาชนบริจาค ไม่ได้มีเงินของส่วนราชการมาเกี่ยวข้อง ในส่วนของการพัฒนาถนนทางขึ้น และปรับปรุงภูมิทัศน์จะเริ่มในงบประมาณปี 65  ส่วนการออกแบบต่างๆจะเริ่มในปี 64 รวมถึงการทำสกายวอล์ค ซึ่งเราจะใช้งบในปี 65 เช่นกัน นายกเทศมนตรีเทศบาลสะเดา บอก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ภูมริน มหันตมรรค

ภูมริน มหันตมรรค

เคยเป็นสื่อทีวีในฐานะทีมช่างภาพตั้งแต่ยุคเปิดตัว ITV. และทำข่าว นสพ.ท้องถิ่นมาก่อน และหยุดไปช่วงนึง 4 ปี เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ กลับมาก็เริ่มใหม่ในสื่อทีวี และ นสพ. จนกระทั่งปัจจุบัน 77 ข่าวเด็ด