X

ปลูกตะเคียนทอง 1,800 ต้น แนวถนนชายแดนไทย –มาเลเซีย ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สงขลา – สะเดา  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  นำพสกนิกรในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปลูกต้นตะเคียนทอง 1,800 ต้น ตามแนวถนนเลียบริมรั้วชายแดนไทย – มาเลเซีย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 ก.ค. 63  เวลาประมาณ 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา

ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่   ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ อ.สะเดา ร่วมในพิธีเปิดกว่า 300 คน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นต้นตะเคียนทองจำนวน 1800 ต้น ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับถนนสายบ้านไทย – จังโหลน ตำบลสำนักขาม – บ้านปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีพันธกิจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟู การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

รวมถึง อบจ.สงขลายังได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านไทยจังโหลน ตำบลสำนักขาม – บ้านปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตามโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมรองรับการสัญจร ระหว่างด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และเพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกว่า จากนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการนำประเทศ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยอำเภอสะเดาเป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

คือสามารถเป็นพื้นที่เชื่อมโยงระดับภูมิภาค มีช่องทางขนส่งหลัก ทั้งทางถนนและราง เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ นอกจากนั้นยังอยู่ใกล้พื้นที่อุตสาหกรรม ที่ใช้ยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของภาคใต้ และใกล้อุตสาหกรรมผลิตถุงยางของมาเลเซีย นอกจากนี้ระยะทางยังไม่ไกลจากท่าเรือปีนัง และท่าเรือกลางของมาเลเซีย ซึ่งประเทศไทยได้ส่งออกสินค้า ผ่านทางท่าเรือดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไว้รองรับการพัฒนา

ในขณะเดียวกัน ก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่เช่นกัน และในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมทำความดี มีจิตอาสา และสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างจิตสาธารณะ เสียสละที่จะร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนจะได้ร่วมกันทำความดี รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ให้กับถนนสายนี้ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ภูมริน มหันตมรรค

ภูมริน มหันตมรรค

เคยเป็นสื่อทีวีในฐานะทีมช่างภาพตั้งแต่ยุคเปิดตัว ITV. และทำข่าว นสพ.ท้องถิ่นมาก่อน และหยุดไปช่วงนึง 4 ปี เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ กลับมาก็เริ่มใหม่ในสื่อทีวี และ นสพ. จนกระทั่งปัจจุบัน 77 ข่าวเด็ด