X

สู้ภัยแล้ง !!! อบต.สำนักแต้วเร่งสร้างฝายชะลอน้ำเตรียมรับมือ คาดปีนี้ส่งผลกระทบหนัก

สงขลา – สะเดา รับมือภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว เร่งสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและเตรียมรับมือภัยแล้ง และเตรียมไว้สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ จิตอาสา ประชาชน เข้าร่วมกว่า 100 คน15 ม.ค. 63  อบต.สำนักแต้ว ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา โดยนางศิโรรัตน์ รัตนศรี ปลัด อบต.สำนักแต้ว รักษาการนายก อบต.สำนักแต้ว ร่วมกับอำเภอสะเดา นายไพโรจน์ ตาแก้ว ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลสำนักแต้ว ฝ่ายปกครอง อ.สะเดา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ทหารกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และประชาชนในพื้นที่ รวมกว่า 100 คน ได้ร่วมมือกันสร้างฝายชะลอน้ำขึ้นทั้งนี้ด้วยจังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยว่า ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ( กอปภ.จ. ) เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทางอบต.สำนักแต้วจึงจัดโครงการบูรณาการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกัน และบรรเทาภัยแล้งในบริเวณคลองห้วยละวา หมู่ที่ 1 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา

สำหรับลักษณะของฝายชะลอน้ำใช้โครงสร้างเป็นไม้ไผ่ และใช้กระสอบทรายวางเป็นแนวเพื่อกักเก็บน้ำ ซึ่งใช้งบประมาณของ อบต.ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประมาณ 2 หมื่นบาทเศษ ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ำใว้ใช้ในฤดูแล้ง และไว้สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่  และยังเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่ง น้ำ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยพื้นที่เป้าหมายอยู่ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านใหม่ ต.สำนักแต้ว ซึ่งฝายชะลอน้ำที่สร้างขึ้นจะส่งผลประโยชน์ให้บ่อน้ำตื้นสำหรับใช้บริโภค อุปโภคของประชาชนไม่แห้งขอด  รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 2 บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 8 บ้านแปดร้อยไร่ อย่างไรก็ดีในปีนี้คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งอาจจะมีความรุนแรง รวมถึงมีกระทบหนักและยาวนานประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งผู้นำท้องถิ่น หรือติดต่อยื่นเรื่องที่ อบต.สำนักแต้ว เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ ซึ่ง อบต.สำนักแต้วจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้องเช่นการประปา ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ภูมริน มหันตมรรค

ภูมริน มหันตมรรค

เคยเป็นสื่อทีวีในฐานะทีมช่างภาพตั้งแต่ยุคเปิดตัว ITV. และทำข่าว นสพ.ท้องถิ่นมาก่อน และหยุดไปช่วงนึง 4 ปี เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ กลับมาก็เริ่มใหม่ในสื่อทีวี และ นสพ. จนกระทั่งปัจจุบัน 77 ข่าวเด็ด