นิคมอุตสาหกรรมสะเดาเริ่มสร้างต้นปีหน้า กนอ.เร่งจัดเสวนาฯ ร่วม

สงขลา กนอ.จับมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน จัดกิจกรรมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน   ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จ.สงขลา ต้นปี 62 เริ่มลงมือสร้าง

20 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ บ้านด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา กนอ.ได้จัดกิจกรรมการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยจัดประชุมเสวนาหัวข้อ การหาทางออกสู่ความฝันที่เป็นจริงในพื้นที่สะเดาเพื่อส่งมอบให้ลูกหลานในอนาคต โครงการสานสัมพันธ์ สรรค์สร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ( สงขลา ) เพื่อนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคประชาชน มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคอุตสาหกรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของธุรกิจ และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมประมาณ 100 คน

ซึ่งพื้นที่ ต.สำนักขาม อ.สะเดาได้รับเลือกให้มีการจัดตั้งเป็น นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จ.สงขลา เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนของภาคใต้ ในขนาดพื้นที่ 1,121 ไร่ ห่างจากชายแดนประเทศมาเลเซียประมาณ 0.5 – 1.5 กม. ซึ่งจะดำเนินการก่อนเป็นผังนิคมอุตสาหกรรมสงขลา พื้นที่ 927.43 ไร

นายวิชชา  ทรงประยูร  ผอ.กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ บอกว่าพื้นที่ที่จะจัดตั้งโครงการทั้งหมด ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( กนอ. )ได้ทำการเช่าจากกรมธนารักษ์ ในราคาไร่ละ 2.8 หมื่นบาท ต่อปี โครงการน่าจะลงมือได้ในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งต้องรอคณะ ครม.อนุมัติก่อน โดยใช้งบประมาณกว่า 500 ล้านบาท

สำหรับพื้นที่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา นับว่ามีความเหมาะสมกว่าพื้นที่อื่นๆเนื่องจากอยู่ใกล้ชายแดนประเทศมาเลเซีย ใกล้ท่าเรือปีนัง ใกล้ท่าเรือสงขลา มีความสะดวกในการขนส่ง ถนนมอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ อุตสากรรมเป้าหมายได้แก่การให้บริการโลจิสติกส์ ศูนย์ขนถ่ายสินค้า และคลังสินค้า อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแปรรูปอาหารฮาลาล อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์ กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้  กลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้ อ.สะเดาเป็นฐานการผลิต / ฐานกระจายสินค้า / ศูนย์บริการจากประเทศไทยไปประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศที่ 3 เช่นกลุ่ม Middle East ,อินเดีย

การจัดการเสวนาในวันนี้เพื่อเป็นการรับฟังข้อปัญหา และความต้องการของชุมชน ซึ่งทาง กนอ.ได้ดำเนินงานตามกระบวนการและยึดหลักตามขั้นตอนการดำเนินงานรวม 11 ขั้นตอน ในวันนี้เป็นขั้นตอนที่ 6 ทั้งนี้เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้งสร้างการยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ถูกมองว่านิคมอุตสากรรมทำไมถึงอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว กนอ.ได้เข้าทำความชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และชุมชนมาตั้งแต่ต้นปี 2560  ทุกขั้นตอนทำงานร่วมกันกับภาคประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมมาตลอดและเข้าใจดี อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเน้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีมลพิษ ถึงหากมีก็จะมีน้อยที่สุด ทั้งนี้อยู่ที่การบริหารจัดการ นายวิชชาฯบอก

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสงขลา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น