X

รมว.ทส. มอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพันพร้อมระบบกระจายน้ำที่จังหวัดสุโขทัย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพันพร้อมระบบกระจายน้ำ ณ บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โดยรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันรักษาป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญของประเทศ


สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ดำเนินการโดย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำสำหรับเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง ในเขตพื้นที่ จ.สุโขทัย ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งมาโดยตลอด ศักยภาพในการเก็บกักน้ำทั้งโครงการฯประมาณ 6.758 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น 2 อ่าง คืออ่างบนและอ่างล่าง อ่างบนมีความจุเก็บกัก 5.625 ล้าน ลบ.ม. และอ่างล่าง ความจุเก็บกัก 1.133 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน (8/1/64) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บกักได้รวม 4.077 ล้าน ลบ.ม. (อ่างบน 3.377ล้าน ลบ.ม. และอ่างล่าง 0.70 ล้าน ล บ.ม.) ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง ร้อยละ 60.328 คงเหลือรับได้อีก ร้อยละ 39.671 ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดิน ความกว้างของสันเขื่อน 8 เมตร ความสูงเขื่อน 19 เมตร ความยาวเขื่อนดิน 1,174 เมตร

ในการนี้ รัฐมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดประตูระบายน้ำ ระบบส่งน้ำ พร้อมทั้งปลูกป่าทดแทนบริเวณพื้นที่ด้านท้ายน้ำของโครงการฯ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สส.ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง และประชาชนบ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ให้การต้อนรับและรับมอบของขวัญปีใหม่ 2564 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน เป็นโครงการที่ช่วยเหลือการเกษตรในพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน และตำบลใกล้เคียง ถือเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนกว่า 2,500 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า 3,500 ไร่ อีกทั้งอย่างเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยชะลอน้ำลดการเกิดอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ป้องกันไฟป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ ช่วยสร้างงานชุมชนและลดการอพยพการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมือง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน