ตื่นตาตื่นใจ สุโขทัยเชิญเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง ชมต้นทุเรียนยักษ์ “พันธ์จระเข้”

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี ต้นทุเรียนพันธุ์จระเข้ 200 ปี และโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเราประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม ให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย นางพินิจนันท์ ศรีทัศน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัยนายอนุสรณ์ มณีเลิศ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกันแถลงข่าว

ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ ได้เล็งเห็นว่านอกเหนือไปจากมรดกภูมิปัญญาที่ได้แสดงออกผ่านภาษาศิลปะ การแสดงงานช่างฝีมือดั้งเดิมและงานเทศกาลประเพณีต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปประธรรมและนามธรรมแล้ว สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่จำนวนไม่น้อยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ก็สามารถสื่อให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ภูมิหลังที่มีทั้งตำนานเรื่องเล่าและความเชื่อที่มีความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่นมาอย่างช้านาน และยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติที่ก่อให้เกิดความสมดุลของชีวิตและธรรมชาติ โดยจังหวัดสุโขทัยได้เสนอต้นทุเรียนยักษ์พันธุ์จระเข้ ของอำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นต้นไม้อันทรงคุณค่าของจังหวัด เป็นต้นไม้ที่มีอายุประมาณ 200 ปี อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้คัดเลือกต้นทุเรียนยักษ์พันธุ์จระเข้ให้เป็นลูกค้ามรดกของแผ่นดิน ในการนี้ จึงได้จัดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นและให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชุมชนสามารถเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

ส่วนโครงการ เที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเรา จะจัดขึ้นที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหารอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และเหนี่ยวรั้งสังคมให้กลับคืนสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนนำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมรูปแบบมีชีวิตซึ่งจะทำให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวิถีชีวิตไทยภูมิปัญญาดนตรีและศิลปะการแสดงอันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์และความเป็นไทยร่วมกันทำให้สามารถสร้างความสุขภายใต้รากฐานของวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานและยึดโยงสังคมให้อยู่ได้ด้วยดีตลอดมา ซึ่งจุดเด่นของงานวัดที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะมีภูมิปัญญาของชาวไทยภูเขา ที่ปักหลักปักฐาน อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยร่วมแสดงออกถึงศิลปะประจำชนเผ่าของเขาอีกด้วย หลังจากพิธีเปิดแล้ว จะจัดขึ้นต่อเนื่องทุกวันศุกร์เสาร์สุดท้ายของเดือน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสุโขทัย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น