X

AOTเสริมคมปัญญาป้องกันและระงับอัคคีภัยให้น้อง

()

เชียงราย-ทำกิจกรรมเด็ดเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมมอบถังดับเพลิง และสิ่งของต้องห้ามนำขึ้นอากาศยาน ให้แก่โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา เสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้แก่ชุมชน

วันที่ 17 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย นายวีระศักดิ์ ชั้นบุญใส ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการ AOT พี่อาสา การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562” โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่ายางหลวง และโรงเรียนบ้านเวียงกือนา ต.ริมกก

อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดย ทชร.ได้จัดพนักงานที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงในระดับสากล ไปให้ความรู้ในด้านการดับเพลิงเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและชุมชน อันจะเป็นการช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นหากเกิดอัคคีภัย

พร้อมกันนี้ ทชร.ยังได้มอบถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 16 ถัง ให้แก่ทั้ง 2 โรงเรียนฯ รวมทั้งมอบสิ่งของต้องห้ามนำขึ้นอากาศยาน เช่น คัตเตอร์ กรรไกร และแม่เหล็ก เป็นต้น ที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บรักษาไว้ก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน และไม่มารับคืนตามกำหนดเวลา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

โครงการ AOT พี่อาสา เป็นหนึ่งในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้แก่ชุมชน

สำหรับ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ในสังกัดกรมการบินพาณิชย์ (บพ.) กระทรวงคมนาคม ต่อมา บพ.ได้โอนมาขึ้นอยู่กับการบริหารของ “การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และ “การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อ “บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

ต่อมา คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มชื่อท่าอากาศยานเชียงรายเป็น ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ตามที่ได้มีการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดเชียงราย จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2553 เป็นต้นมา

ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เป็นสนามบินที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่สุด Code E เช่น Boeing-777, Boeing-787 และ Airbus A330 รวมถึงเครื่อง Boeing-747 ก็สามารถลงได้ ปัจจุบันมีสายการบินให้บริการที่ ทชร.จำนวน 12 สายการบิน ในเส้นทางภายในประเทศ 6 สายการบิน และเส้นทางระหว่างประเทศ 6 สายการบิน

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน