ชวนคนกรุงร่วมงานเทศกาลข้าว ของดี‘เชียงราย’

เชียงราย-สนองนโยบายรัฐแก้ไขปัญหาข้าว ส่งเสริมการตลาดข้าวเชียงรายครบวงจร ผ่านการจัดงานเทศกาลข้าวเชียงราย ปี 2562 เดินหน้าโปรโมทข้าวเชียงราย ข้าวคุณภาพดี มีความปลอดภัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปิดตัววิสาหกิจชุมชนพัฒนาข้าวหนองอ้อ ช่วยชีวิตหมูป่า

เวลา 14.00 น. วันนี้ (17 มิถุนายน 62) ณ ห้องดอยตอง โรงแรมรีเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562 โดยมีนายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และนายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าว โดยชูแนวคิด “วิถีถิ่นชาวนาเชียงราย อัตลักษณ์ข้าวไทย” โดยมีสื่อมวลชน และ ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคเหนือ ซึ่งข้าวก็ถือเป็นพืชอาหารหลักและมีความสำคัญของจังหวัดเชียงรายไม่แพ้ชาและกาแฟ โดยจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1,253,098 ไร่ หรือเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ และมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในภาคเหนือตอนบน และข้าวเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดมีมูลค่ามากถึงปีละ 7,000 ล้านบาท อีกทั้งข้าวยังมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน เป็นแหล่งก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาวิถีถิ่นชาวนาเชียงราย ที่สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทางจังหวัดเชียงรายเล็งเห็นถึงความสำคัญและบทบาทของข้าวในการเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดเชียงรายอย่างครบวงจร ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการจัดงานเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562 นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดเชียงราย รวมถึงยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปข้าวให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร หรือผู้ประกอบการต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายด้วย

นายอภิชาติ เนินพลับ ได้กล่าวถึงศักยภาพของพื้นปลูกข้าวจังหวัดเชียงราย ว่ามีความสมบูรณ์ทางทางธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวประกอบกับภาครัฐได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการผลิตอย่างเนื่อง ส่งผลให้ข้าวของจังหวัดเชียงราย  กลายเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก เช่น ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวเขี้ยวงู เป็นต้น

ด้านนายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลข้าวเชียงราย 2562 ว่าจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ ข้าวของเชียงราย นำสู่กระแสนิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงช่องทางการตลาด การจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของจังหวัดเชียงราย

โดยงานเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562  นี้ มีกำหนดการจัดงานขึ้น 2 ครั้ง ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้า The market Bangkok ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นการจัดแสดง/จัดจำหน่าย ข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว และการจัดแสดงนิทรรศการความผูกพันข้าวกับวัฒนธรรม วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับข้าว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารคาว/หวาน /เครื่องดื่มจากข้าว พร้อมทั้งได้นำกลุ่มชาวนาผู้เสียสละพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อรับน้ำที่สูบออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จากกรณีการช่วยเหลือ13 เยาวชน นักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ นำผลผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์จาก “ทุ่งนาพื้นที่รับน้ำจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน” มาจำหน่ายในงานด้วยตนเอง และพิเศษสุดครั้งแรกของประเทศไทย กับไฮไลท์ของงานจากร้านผัดไทยภูเก็ต บาย พ่อแดง ที่ได้นำข้าวอินทรีย์จากทุ่งนาพื้นที่รับน้ำจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาแปรรูปเป็นเส้นผัดไทย และนำมาจัดทำเป็นผัดไทยสมุนไพร 5 สี กุ้งสดจานยักษ์โดย Miss Thailand Universe 2018 ร่วมแจกฟรี ในวันเปิดงานจำนวนกว่า 5,000 จาน

ส่วนการจัดงานครั้งที่ 2 จะจัดขึ้น ณ ลานหน้าที่ว่าอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 3 –5 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมภายในงานเช่นเดียวกับการจัดงานที่กรุงเทพฯ แต่จะมีไฮไลท์ของงานเป็นการจัดทำข้าวหลามจากข้าวเหนียวเขี้ยวงู กระบอกยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 8 นิ้ว และแจกฟรีข้าวหลาม จำนวน 1,000 กระบอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอพานพร้อมบรรยากาศของงานจำลองท้องนา มีต้นข้าว กองฟาง เถียงนา สะพานไม้ไผ่ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมงานและได้บันทึกภาพทุ่งนาแห่งความประทับใจ

ท่านที่สนใจเข้าร่วมชมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โทร. 0 5315 2684, 09 3697 1456, 09 2228 4999 และ 08 1531 1190

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น