‘พระธาตุดอยสะเก็น’แหล่งท่องเที่ยวใหม่‘เชียงราย’

เชียงราย- จัดพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุดอยสะเก็น และพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อดอยสะเก็น สืบทอดพุทธศาสนา “วันวิสาขะบูชา” ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและภูมิปัญญา โดยชุมชน เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ “คีรีชัยยามะ” กลางเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น.วันนี้ (18 พ.ค.62) ที่พระธาตุดอยสะเก็น  ชุมชนดอยสะเก็น ต.รอบเวียง  เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนนครเชียงราย  นางรัตนา  จงสุทธนามาณี  ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ได้จัดพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุดอยสะเก็น และพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อดอยสะเก็น  เพื่อเป็นการสืบทอดพุทธศาสนา

เนื่องใน “วันวิสาขะบูชา”  และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและภูมิปัญญา โดยชุมชน ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก “คีรีชัยยามะ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่   กลางเมืองเชียงราย   ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกลิ่นไอของ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามรอยวิถีพุทธที่มีมาแต่โบราณ ของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยมี พุทธศาสนิกชน พลังมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ก่อนที่ในช่วงบ่าย จะร่วมกันจัดกิจกรรม‘จิตอาสาร่วมใจพัฒนาป่าดอยสะเก็น’

โดย‘เทศบาลนครเชียงราย’ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สคช) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น  ดำเนินการมุ่งสร้างมูลค่าศิลปะวัฒนาธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนดอยสะเก็น แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่น ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ และของจังหวัดเชียงรายมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และนครแห่งความสุข ตลอดไป”

โดยดึงจุดเด่นและความน่าสนใจภายในชุมชนดอยสะเก็นและชุมชนรอบข้างมาสร้างมูลค่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน (Community – Based Tourism)  แห่งใหม่ในชื่อ “คีรีชัย ยามะ” ณ ชุมชนดอยสะเก็น แห่งนี้ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ใหญ่ แวดล้อมด้วยบรรยากาศของการเป็นชุมชนเกษตรปลอดภัย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และห้องเรียนธรรมชาติ พร้อมขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมกันของคนทุกวัย สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัดเชียงราย” อย่างยั่งยืน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น