X

‘เชียงราย’เสียว..!! ระดมทุกภาคส่วนป้องกันไฟป่า

เวลา 09.30 น.วันนี้ (28 กพ,62) พ.ต.นิรุธ ณ ลำปาง หัวหน้าชุดไฟป่าและหมอกควัน มทบ.37 เดินทางลงพื้นที่ บ้านช่องลม ม.3 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และราษฎรอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยมี นายเขมพัฒน์ เหรัญญะ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมหมู่ รส.อ.เวียงชัย,ผู้ช่วยสัสดีอำเภอเวียงชัย สมาชิก อส. รองนายก ทต.ดอนศิลา จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ดอนศิลา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพื้นที่บ้านหนองหลวง ม.16 ต.เวียงชัย ต่อไป

ส่วนที่บริเวณหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.7 (โป่งปูเฟือง) ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” และ “กิจกรรมร่วมกันประกาศหยุดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด” ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2562 ตามประกาศของจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังจัด “กิจรรมทำแนวกันไฟร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าฯ” และ “กิจกรรมปล่อยขบวนรถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่”  เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบ ร่วมหยุดจุดไฟ เผาป่า และหยุดการเผาในทุกพื้นที่ เพื่อการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยมี นายทนงศักดิ์ ธรรมโม ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงราย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าจังหวัดเชียงราย  หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า (กรมป่าไม้) ท้องที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 300 คน

ทางด้านพื้นที่อำเภอเชียงของ ทางอำเภอร่วมกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ เทศบาลตำบลครึ่ง กำนันและผู้ใหญ่บ้านในตำบลครึ่ง พร้อมด้วยราษฎรในพื้นที่ตำบลครึ่ง ดำเนินการออกสำรวจ ทำแนวกันไฟ และลาดตระเวนป่าแม่อิงฝั่งขวา ซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อระหว่างอำเภอเชียงของ กับอำเภอเวียงแก่น  เพื่อเป็นการป้องกัน ป้องปราม และเชิงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักรู้ร่วมกัน ในการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบร่องรอยการตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงการจุดไฟเผาป่าแต่อย่างใด

มีรายงานเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอป่าแเดด ได้ออกคำสั่งให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่   4 ต.โรงช้าง ปฎิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังไฟป่า พร้อมทั้งทำการลาดตระเวนตรวจตรา ในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า อีกด้วย

มีรายงานข่าวว่า ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.ชร.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยจะนำนักศึกษา มาร่วมกับชาวชุมชนทุ่งห้า ต.วันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อ ‘ทำฝายมีชีวิต’ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และเพื่อการกลับมาของน้ำตกตาดแสงเงิน ให้เป็นน้ำตกที่สวยงาม เป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำคืนความชุ่มชื้นสู่อากาศ ลดปัญหาหมอกควัน และยังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างชื่อเสียงให้กับถิ่นดอยหมอกแดนวิไล กำหนดการลงมือทำฝายดังกล่าวในวันที่ 1-3 มีนาคม 2562

สำหรับการเกิดจุดฮอตสปอต ล่าสุดในพื้นที่ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งให้ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง นำผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา เข้ารายงานปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และแผนการป้องกันเหตุ ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก พร้อมทั้งได้เชิญ ผอ.ทสจ.เชียงราย,หน.สปก.จ.เชียงราย,ปชส.จ.เชียงราย และ ผอ.สวท.เชียงราย ร่วมด้วย ในวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 11.00 น. ณ ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จ.เชียงราย  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหา ต่อไป

ส่วนสภาพอากาศของพื้นที่ จ.เชียงราย ในวันนี้ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ท่ามกลางสภาพความเสี่ยงที่พบคุณภาพอากาศในพื้นที่ของ จ.ใกล้เคียง พุ่งเกินค่ามาตรฐาน โดยสถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่ อ.แม่สาย พบว่าค่า PM2.5 สูงสุด อยู่ที่ 48 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ส่วนสถานีตรวจวัดฯ ที่ อ.เมือง วัดค่า PM10 สูงสุด อยู่ที่ 72 มคก./ลบ.ม.คุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับ “ดี” (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ พบฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ ยกเว้น จ.เชียงราย และจ.แพร่ ส่วนฝุ่น PM10 ทุกจังหวัดยังไม่เกินค่ามาตรฐาน

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน