X

กรมทางหลวงนำทอดกฐินพระราชทานวัดพระสิงห์

()

เชียงราย-อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานพิธีทอดกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย 4 แห่ง

วันที่  9  พ.ย.62  ที่วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เชียงราย    พระบาทสมเด็จ  พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน  ให้กรมทางหลวง  ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาสโดยมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานพิธีทอดกฐินพระราชทาน  พร้อมด้วยนายทวี เกศสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร    นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง  นายอภิชาต  จันทรทรัพย์  รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ  พ.อ.สงบศึก วังแก้ว  เสธฯ มทบ. 37  และข้าราชการสำนักงานทางหลวงเขตต่างๆ  เข้าร่วมการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้จำนวนมาก ได้ยอดเงินกองกฐินจำนวน 1,989,308 บาท      นอกจากนั้นกรมทางหลวงได้มอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายจำนวน 4 แห่ง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โรงเรียนปริยัติธรรมวัดพระสิงห์ และโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนละ 40,000 บาท อีกด้วย

วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงสามัญชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา ทิศเหนือติดถนนสิงหไคล ทิศใต้ติดถนนพระสิงห์ ทิศตะวันออกติดถนนท่าหลวง ทิศตะวันตกติดถนนภักดีณรงค์ สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามหาพรหม ซึ่งเป็นพระอนุชาของพญากือนา ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ ราวปีพ.ศ. 1928 (พระเจ้ามหาพรหมเสวยราชย์ ณ เมืองเชียงราย ระหว่าง พ.ศ. 1888-พ.ศ. 1943)

วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่แต่โบราณกาล และเป็นศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวเชียงรายมาอย่างยาวนาน มูลเหตุที่ได้ชื่อว่า วัดพระสิงห์ นั้นเชื่อกันว่า น่าจะมาจากการที่ครั้งหนึ่ง วัดนี้ เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยในปัจจุบัน คือ พระพุทธสิหิงค์ หรือที่เรียกกันในชื่อสามัญว่า พระสิงห์

พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านนาไทย พุทธศตวรรษที่ 21 มีพุทธลักษณะสง่างาม อย่างยากที่จะหาพระพุทธรูปในสมัยเดียวกันมาทัดเทียมได้ หน้าตักกว้าง 37 เซนติเมตร สูงทั้งฐาน 66 เซนติเมตร ชนิดสำริดปิดทอง ประดิษฐานอยู่บนบุษบกภายในกุฏิเจ้าอาวาส ชาวเชียงรายและประเทศใกล้เคียงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ถือว่า พระสิงห์ เป็นพระพุทธปฏิที่ทรงความสำคัญ และทรงความศักดิ์สิทธิ์มีมหิทธานุภาพสามารถยังความสงบร่มเย็น และเป็นมิ่งขวัญของชาวประชามาทุกยุคทุกสมัย จนกล่าวกันว่า พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ คือ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงรายและประเทศใกล้เคียง

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน