X

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (มทร.) ธัญบุรี บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ทางการเกษตรฟรี

ปทุมธานี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (มทร.) ธัญบุรี บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ทางการเกษตรฟรี ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบึงสนั่น 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 พย.2562 ที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คณะคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (มทร.) ธัญบุรี ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้แก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรต่างนำเครื่องยนต์ที่ใหช้การเกษตรมารับบริการจากนักศึกษากันอย่างคับคั่ง

รศ.ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง ผู้รับผิดชอบโครงการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เผยว่า ตามที่ปีการศึกษา 2563 ทางภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม ตามนโยบาย Thailand 4.0 ได้ลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา และทำกิจกรรมจิตอาสาในการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ทางการเกษตรฟรี และบริการวิชาการสาธิตเครื่องฉีดพ่นยากำจัดโรคบนยอดมะพร้าว และสาธิตเครื่องขุดดิน ให้แก่เกษตรกร มีอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 40 คน ลงมือปฏิบัติ นำความรู้ด้านเทคนิคการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

สำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตรมาใช้ และได้นำความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ถ่ายทอดแก่กลุ่มเกษตรกรสวนมะพร้าว แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสวนมะพร้าว และเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกร บูรณาการวิชาการเรียน ให้เข้ากับสภาพชุมชน และวิถีชีวิต ฝึกการทำงานเป็นทีมและการมีจิตอาสา เสียสละ และที่สำคัญในการลงพื้นที่ในวันนี้ นักศึกษาได้รู้ได้เห็นจริง เกิดความคิด นำไปต่อยอดในการคิดโปรเจ็กต์ และนำกลับมาช่วยเหลือชุมชนต่อไป

นายเนื่อง เจริญจันทร์ ประธานนาแปลงใหญ่ชุมชนบึงสนั่น เล่าว่า ทางกลุ่มมีเกษตรประมาณ 34 ครัวเรือน พื้นที่ 1,136 ไร่ ยึดอาชีพทำนา และสวนมะพร้าวเป็นอาชีพเสริม โดยปัจจุบันทางกลุ่มได้รณรงค์และพยายามให้ข้าวของกลุ่มเป็นข้าวปลอดสารพิษ โดยเมื่อปี 2561 ทางกลุ่มได้รับการวิเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเป็นข้าวปลอดสารพิษ ในการมาทำกิจกรรมของนักศึกษาในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก นักศึกษาได้ประสบการณ์ เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกร ดีใจที่คนรุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญของเกษตรกร นำความรู้ที่เรียนพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร เช่น เครื่องฉีดพ่นยากำจัดโรคแมลงบนยอดมะพร้าว ที่นักศึกษาได้นำมาสาธิตในวันนี้ ตลอดจนการเปลี่ยนถ่ายถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี เป็นบริการที่ดีมาก ฝากถึงอาจารย์และนักศึกษาอยากให้พัฒนาเครื่องมือ นวัตกรรมใหม่ ที่นำมาช่วยและทุ่นแรงของเกษตรกรให้กับกลุ่มต่อไป

“ลีโอ” นายชุติชัย ผดุงบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ประธานสโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เล่าว่า ทางภาควิชาได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมทุกปี สำหรับโครงการในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่ดีมาก ที่ได้การลงมือปฏิบัติงานจริง นำความรู้มาใช้จริงและเกิดประโยชน์ ตลอดจนการทำงานเป็นทีม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 30 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ทุกคนต้องช่วยกันทำงาน ดีใจที่ได้มาวันนี้ได้แลกเปลี่ยนกับคุณลุงที่มาใช้บริการ ได้ช่วยเหลือเกษตรกร

เช่นเดียวกัย “พีค” นายวิศรุต จินตนากานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เล่าว่า ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในวันนี้ ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่ซับซ้อน ซึ่งจากการสอบถาม เกษตรกรส่วนใหญ่จะซื้อนำมันมาเปลี่ยน มาวันนี้ได้มาช่วย และได้มีโอกาสพูดคุยกับเกษตรกร ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน ต้องมาเจอขณะที่ลงมือปฏิบัติ สำหรับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ทางภาควิชาจัดกิจกรรมให้นักศึกษา ได้รู้จักการเสียสละ ยกตัวอย่าง กิจกรรมทำความสะอาดวัดสันติวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี