TOLLWAY แถลงเปิดโครงการ สมุด Green Way 2019 ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปทุมธานี TOLLWAY แถลงเปิดโครงการ สมุด Green Way 2019 ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด ได้จัดมีการแถลงเปิโครงการ สมุด Green Way 2019 เพื่อสานต่อนโยบายการยกระดับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 1 ในนโยบาย CSR 5 ด้าน โดยโครงการนี้เป็นการรับรับบริจาคใบเสร็จค่าผ่านทาง กระดาษที่ใช้แล้วเพื่อนำมาทำเป็นสมุดโน๊ตและนำไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศ

คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ” การดูแลสิ่งแวดล้อมถือเป็น 1 ใน 5 นโยบาย CSR ของบริษัท ด้าน TOllway Green Way เพื่อเป็นการยกระดับสิ่งแวดล้อม โดยต้องการให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในกาใรช้งานให้ยาวนาน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

จึงได้จัดทำโครงการ สมุด Green Way 2019 ด้วยการรับบริจาคใบเสร็จค่าผ่านทาง กระดาษใช้แล้วหน้าเดียว หนือสองหน้าทุกชนิด เพื่อนำไปรีไซเคิล และผลิดเป็นสมุคจดบันทึกเล่มใหม่ เพื่อนำไปมอบให้น้องๆนักเรียนในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งการจัดการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ที่สนับสนุนการให้พื้นที่ในการตั้งกล่องรับบริจาค และร่วมบริจาคกระดาษกับโครงการ เพราะทางห้างฯเป็นห้างขนาดใหญ่ในแทบภาคเหนือของกรุงเทพมหานคร มีความสมารถช่วยการประชาสัมพันธ์โครงการได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ทางศูนย์การค้าการค้าฟิวเจอร์พาร์ค เองนั้นก้มีการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เป็นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนให้ตั้งกล่องรับบริจาคกระดาษจากหลายๆหน่วยงาน อาทิ อาคารด่านดินแดง – ขาออก (ทางยกระดับดอนเมือง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โรงพยาบาลธรรมศาสต์(เฉลิมพระเกียรติ) โรงเรียนวัดเปรมประชา โรงเรียนจาตุรพรจินดา โรงเรียนประชาอุทิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยหอการค้า สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานทางหลวงที่ 13 สำนักงานเขตหลักสี่ บริษัท อสมท.จำกัด(มหาชน) และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยผู้ที่สนใจอยากร่วมบริจาคกระดาษ หรือใบเสร็จค่าผ่านทาง สามารถร่วมบริจาคได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตามกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ในสถานที่ดังกล่าว

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น