“ตลาดชวนเดิน เพลิดเพลินริมน้ำ” โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนริมน้ำวัดศาลเจ้า

ปทุมธานี “ตลาดชวนเดิน เพลิดเพลินริมน้ำ” โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนริมน้ำวัดศาลเจ้า

วันที่ 29 เม.ย.61 ที่ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกลาง และนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมแถลงข่าวจัดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ริมน้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดศาลเจ้า ตลาดชวนเดินเพลิดเพลินริมน้ำ วันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ถึงสิงหาคม 2561 ที่บริเวณตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า

กิจกรรมภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายอาหารคาวหวานเครื่องดื่มและสินค้าจากภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมจำนวน 120 ร้านค้า มีการสาธิตทำอาหารคาวหวานเครื่องดื่มและการสาธิตภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มีกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านอาหารคาวหวานเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นวันละ 5 ชุดการแสดง มีศิลปินการถ่ายทอดศิลปะการวาดภาพ และศิลปินดารานักร้องชื่อดังการแสดงทางวัฒนธรรมไทย พร้อมจัดประชุมกับคณะกรรมการทางวัฒนธรรมร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อจัดการทำแผนการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงสืบไป และจัดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ด้านนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วัดศาลเจ้าและวัดมะขามเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งประชาชนทั่วไปนิยมมาทำบุญถวายสังฆทาน และปล่อยปลากันเป็นประจำ อีกครั้ง ภายในบริเวณวัดยังมี การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการจัดตลาดริมน้ำ วัดศาลเจ้าที่นักท่องเที่ยว มักจะมา เที่ยวชมหาซื้ออาหาร และของฝาก ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนโดยการที่ชาวบ้านในชุมชนวัดศาลเจ้าและวัดมะขามนำอาหารคาวขนมหวานและผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจำหน่ายอย่างหลากหลาย จนชุมชนวัดศาลเจ้าและวัดมะขาม กลายเป็นศูนย์รวมความหลากหลาย ด้านภูมิปัญญาของคนในชุมชน และยังเป็นอัตลักษณ์ ของชุมชนที่ชัดเจนมีคุณค่าและมีความน่าสนใจ

ชุมชนริมน้ำวัดศาลเจ้าและวัดมะขามยังมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัด ในด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่น ที่สืบทอด กันมา ตั้งแต่ สมัย บรรพบุรุษอีกด้วย แต่เนื่องจากในยุค โลกาภิวัตน์ กระแส วัฒนธรรมตะวันตก ได้หลั่งไหล เข้ามา อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นค่านิยมของคน ในสังคมไทย และได้ ดูดกลืนเอกลักษณ์ ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมา จนเริ่มจางหายไป

จังหวัดปทุมธานี ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีนโยบาย เร่งสร้างกระแสการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ปลุกกระแสให้คนในชุมชน ตระหนักในคุณค่าของ มรดก ภูมิปัญญา ดั้งเดิม และเกิดความร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมในท้องถิ่น ให้คงอยู่เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนวัดศาลเจ้าและวัดมะขามจังหวัดปทุมธานี และเป็นศูนย์รวม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนและส่งเสริมให้เกิดการ นำมรดกทางภูมิปัญญามาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนโดยการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายเงินให้เกิดการหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้น เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น