บ้านศาลาแดงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนมอญ ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส

ปทุมธานี-บ้านศาลาแดงเหนือ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนมอญ ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส

นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอสามโคก เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่หลายกลุ่มชน โดยเฉพาะ “ชาวมอญ”ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่กันหนาแน่นในพื้นที่อำเภอสามโคก แต่ละกลุ่มชน มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม รวมถึงประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มชนเหล่านี้ได้สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบต่อกันมา จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ล้ำค่า

ปัจจุบัน เราปฎิเสธไม่ได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในด้านการพัฒนา มีผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ ทางจังหวัดได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดงานด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรม และ ประเพณีอันดีงาม

สำหรับจังหวัดปทุมธานีของเรานั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีชาวไทยเชื้อสายมอญมาตั้งหลักปักฐานกันตั้งแต่ในอดีต เราก็ได้เห็นการสืบทอดประเพณีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางจังหวัดฯ จึงเห็นชอบที่จะจัดกิจกรรมตามโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม บ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จะเห็นได้ว่า ชาวบ้านได้เตรียมการในเรื่องการสืบสานประเพณีและวิถีชีวิต มาจัดโชว์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเที่ยวชม และได้ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์สอดแทรกไป พร้อมกับความสนุกสนานบันเทิงที่ชาวบ้านศาลาแดงเหนือ มีความยินดีที่จะมานำเสนอ และต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไป

ด้านนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ทางหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มุ่งเน้นที่จะดำเนินงานตามนโยบาย ซึ่ง การกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม บ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชนพื้นถิ่นในจังหวัดปทุมธานี และเป็นการรักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเพณี วิถีชีวิตของท้องถิ่นให้คงอยู่ สนับสนุนให้มีการนำมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบ้านศาลาแดงเหนือ มาสร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต พิธีกรรม ต่าง ๆ

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในพื้นที่หมู่บ้านศาลาแดงเหนือนั้น เราได้ดึงเอาวิถีชีวิตจริงๆ ของคนที่นี่มาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นเสมือนการท่องเที่ยวเรียนรู้ ได้เข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิต ที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่ใช้เวลานับร้อยปี เรายังมีวิถีชีวิตที่เด่นชัด อย่างเช่น การสวดมนต์ภาษามอญ การทำอาหารแบบชาวมอญ ที่หาทานได้ยาก การรักษาประเพณีแบบมอญในเทศกาลสำคัญๆ อย่างช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ก็จะมีการถวายข้าวแช่พระสงฆ์ การแห่หางหงส์ธงตะขาบ รวมถึงการแต่งกายของชาวบ้านที่นี่ก็ยังคงรักษาแบบธรรมเนียมมอญไว้มากมายทีเดียว

หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ มีเรื่องราวทางวัฒนธรรม ที่เหมาะสมแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ จะมีความเกี่ยวพันกันทั้งคนไทย และ คนมอญ ที่มีความใกล้ชิดผูกพันกัน ไม่ได้มีการแบ่งแยก แต่เราโชคดี ที่มีการสืบสานสิ่งที่บรรพบุรุษได้ทิ้งไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เรายังมีการพูดภาษามอญ ที่นับวันเด็กรุ่นใหม่ก็จะละเลยไป การที่ผู้คนในหมู่บ้านยังออกมาสวดมนต์ทุกวัน เพราะเรามีกิจวัตรในการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ด้วยการถือศีล และ ยังสวดมนต์เป็นภาษามอญ ซึ่งเรื่องนี้นับเป็นจุดเด่นที่เรายังคงรักษาความเป็นอัตลักษณ์มอญได้อย่างชัดเจน.
สำหรับกิจกรรมที่บ้านศาลาแดงเหนือ จะมีขึ้นทุกวันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. เป็นต้นไป จนถึงเดือนสิงหาคมนี้ ภายในงานจะมีสินค้าชุมชนคุณธรรม สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงทางวัฒนธรรมให้ชมอีกด้วย

 

 

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น