“ครัวลูกบัวสวรรค์” มทร.ธัญบุรี ผุดไอเดียเก๋ ให้ นักศึกษาทำอาหารทานฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาขาดแคลน

ปทุมธานี ครัวลูกบัวสวรรค์ มทร.ธัญบุรี ผุดไอเดียเก๋ ให้ นักศึกษาทำอาหารทานฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาขาดแคลน

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ตั้งโครงการครัวลูกบัวสวรรค์ ให้นักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์จากปัญหาเศรษฐกิจ สามารถใช้ครัวในบริเวณกองพัฒนานักศึกษา ปรุงอาหารเพื่อรับประทานเองได้ฟรี โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องปรุงต่างๆสำหรับการประกอบอาหารไว้ให้ โดยในส่วนผักที่ใช้ในการประกอบอาหารนั้น จะเป็นผักสวนครัวที่นักศึกษาจิตอาสาปลูกขึ้นบริเวณรอบบ่อน้ำหลังสนามฟุตบอล ซึ่งนักศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนำมาประกอบอาหารได้ ซึ่งแปลงผักนี้จะมีนักศึกษาจิตอาสาของมทร.ธัญบุรี ปลูกพืชผักหมุนเวียนตลอดเวลา


ทั้งนี้ โครงการครัวลูกบัวสวรรค์เป็นโครงการแรกที่สามารถดำเนินการได้อย่างเร็วที่สุด เพื่อเป็นทุนด้านอาหารสำหรับนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤติ เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น และนักศึกษากลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม ให้สามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อการประกอบอาหารทานด้วยตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและพัฒนาคุณชีวิตของนักศึกษาในระหว่างการศึกษา โดยขยายเวลาเพิ่มเติมใน 3 ช่วงเวลา คือ เช้า กลางวันและเย็น เพื่อให้ครอบคลุมต่อจำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการในโครงการ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น