จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ”พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ปทุมธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ”พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันนี้ 2 เม.ย.61) ที่ วัดบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีบรรพชาสามเณรฤดูร้อนฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงานความดีถวายพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและการปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีคุณภาพ และเห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม โดยมีเยาวชนเข้าร่วมบรรพชาสามเณร ทั้งสิ้น 50 คน อบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาผู้บวชระยะสั้นของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายรามธนะ วิจิตรการ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางหลวง เข้าร่วมพิธี มี พระมหาถาวร ถิรจิตโต เจ้าอาวาสวัดบางหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์

ด้านนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นศุภวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศล

จังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดมาเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษา หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา/ รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น