เปิดป้าย “ต้นสะตือ 300 ปี รุกขเทวดา” รุกข มรดกของแผ่นดิน กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ปทุมธานี  เปิดป้าย “ต้นสะตือ 300 ปี รุกขเทวดา” รุกข มรดกของแผ่นดิน กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

วันที่12 ส.ค.62 ที่ วัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดป้าย “ต้นสะตือ 300 ปี รุกขเทวดา” รุกข มรดกของแผ่นดิน กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวกันรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธี


จากนั้นคณะรำมอญ สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญได้รำมอญถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562


ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า จังหวัดปทุมธานี มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีต้นสะตือ ที่อายุกว่า 300 ปี เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าอยู่เคียงคู่กับเมืองสามโคกมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล จนได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือก ให้เป็น 1 ใน 88 ต้นไม้ รุกข มรดกของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดงานในวันนี้ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมและทรงมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า และเราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้ น้ำ สำคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ เป็นแหล่งต้นน้ำสาธารณะที่ให้ความชุมฉ่ำต่อแผ่นดิน ”

ด้วยพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ทรงให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ผืนป่า ทำให้เหล่าพสกนิกรทั่วทุกพื้นที่น้อมนำพระราชปณิธาณอัดงดงามมาสานต่อ โดยการพัฒนาพื้นที่ทุกภูมิภาคให้เป็นสีเขียวมากขึ้น เป็บแบบอย่างปฏิบัติสืบไปและเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ มาเสริมสร้างขีดความสามารถของการแข่งขันด้านการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม ชุมชนเชิงนิเวศ “รุกข มรดกของแผ่นดิน” ต้นสะตือ วัดสิงห์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น