เปิดงาน “เทศกาลอาหารจากข้าว 4 ชาติพันธุ์ และ ของดีบ้านฉัน”

ปทุมธานี  เปิดงาน “เทศกาลอาหารจากข้าว 4 ชาติพันธุ์ และ ของดีบ้านฉัน”

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่9 ส.ค.62 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารจากข้าว 4 ชาติพันธุ์ และ ของดีบ้านฉัน” จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ที่ได้รับ การคัดสรรเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีส่วนสำคัญนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ


ตามที่จังหวัดปทุมธานี สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการออกแบบและพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม โดยดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และการบริการทางวัฒนธรรม เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการทางวัฒนธรรมจากผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ และจัดงานเทศกาลอาหารจากข้าว 4 ชาติพันธุ์ และของดีบ้านฉัน จังหวัดปทุมธานี


สำหรับการจัดงาน เทศกาลอาหารจากข้าว 4 ชาติพันธุ์ และของดีบ้านฉัน จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำเสนอความหลากหลายของอาหารพื้นบ้านเมืองปทุมธานีที่ผลิตจากข้าว อันเป็นเสน่ห์ที่มีความแตกต่างกันของแต่ละ ชาติพันธุ์มาจัดแสดงและจำหน่าย รวมถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา การบริการทางวัฒนธรรม และการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งล้วนแต่เป็นของดีของจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น